Vypočítajte si cenu svojho domu
Námestie Andreja Hlinku 1, 010 01 Žilina
+421 911 613 911

Na stiahnutie

Icon
Tepelné čerpadlo EcoHeatPro - NÁVOD NA OBSLUHU

Tento návod obsahuje nevyhnutné informácie vzťahujúce sa na správnu montáž, programovanie, exploatáciu a údržbu zariadenia. Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky alebo jeho opravou sa bezpodmienečne zoznámte s týmto Návodom na obsluhu a uschovávajte tento návod pre prípad použitia v budúcnosti. Počas montáže tepelného čerpadla, predovšetkým pri vykonávaní pripojenia na vnútorný vodovod a elektrického vedenia, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v návode a aj miestnu legislatívu vzťahujúcu sa na tieto oblasti. Zariadenie sa môže pripojiť na zdroj elektriny len po kompletnom ukončení jeho montáže a riadnom overení správnosti tejto montáže a všetkých prípojok

Icon
WINERGETIC PREMIUM Passive
Icon
WINERGETIC PREMIUM Passive vydanie 2
Icon
THERM Vyhlásenie SK EPS 70
Icon
Winergetic - Vyhlásenie o parametroch
Icon
Stavebné technické ocenenie
Icon
Prehlásenie o vlastnostiach Glassolutions of Saint-Gobain 2
Icon
Prehlásenie o vlastnostiach Glassolutions of Saint-Gobain

Prehlásenie o vlastnostiach Glassolutions of Saint-Gobain

Icon
Raport z Oknoplast
Icon
Protokol o skúške vodivosti sypaného EPS
Icon
DAIKIN EUROPE N.V. Prehlásenie o zhode
Icon
Prefabrikované nosné prvky