Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Pasívne okná/dvere

Ceny uvedené nižšie platia pre samostatne vyhotovené celky stavby tak ako ich vidíte v popise.
ZĽAVY z uvedených cien – 10% až 50% pri výstavbe na kľúč.

PLASTOVÉ okná pre NED

Ide o kvalitné plastové okná pre NED, ktoré spĺňajú všetky štandardy kvality, pevnosti, tesnosti a životnosti kladené na najmodernejšie plastové okná v danom segmente.
Cena pozostáva z týchto súčastí: 
 • rám okna s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla Uf=1,1-1,3 W/m2.K rôznych výrobcov podľa aktuálnej ponuky
 • 3-sklo s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla Ug=0,6 W/m2.K, g=53% rôznych výrobcov podľa aktuálnej ponuky
 • osadenie okna
 • parapety vo farbe okna interiér/exteriér
 • špalety interiér/exteriér

Cena: 169€/m2

PLASTOVÉ okná pre NED – farebné

Ide o príplatkovú verziu okna PLASTOVÉ okná pre NED

Cena: 169€/m2 +príplatok 15% na každú stranu

PLASTOVÉ okná „PASIV“
Ide o veľmi moderné plastové okná pre stavby, na ktoré sú kladené najvyššie nároky z hľadiska tesnosti a prestupu tepla konštrukciou okna.
Cena pozostáva z týchto súčastí:
 • rám okna BluEvolution RS92 s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla Uf=0,9-1 W/m2.K rôznych výrobcov podľa aktuálnej ponuky
 • 3-sklo s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla Ug=0,5 W/m2.K, g=50-52% rôznych výrobcov podľa aktuálnej ponuky
 • osadenie okna PAROTESNE s použitím obojstranných parotesných pások
 • parapety vo farbe okna interiér/exteriér
 • špalety interiér/exteriér
 • obojstranné prekrytie rámu tepelnou izoláciou pre zníženie tepelných mostov
 • predsadenie okna pre zníženie tepelných mostov
 • špeciálne osadenie parapiet pre zníženie tepelných mostov (viď obrázok)

Cena: 239€/m2

PLASTOVÉ okná „PASIV“ – farebné

Cena: 239€/m2 +15% na každú stranu

príplatky za sklá Ug=0,4 = +5%

Montáž okien

 • okno parotesne
 • parapety špeciálne osadenie
 • špalety špeciálne vyhotovenie
 • predsadenie okna
 • Garancia tesnosti

Cena montáže: 70€/m2

Ide o ceny orientačné. Ceny sme sa Vám snažili čo najbližie určiť vychádzajúc z našich skúseností. Konečná cena závisí od mnohých okolností a cenu nie je možné vopred presne stanoviť. Výsledná cena bude stanovená až po osobnom pohovore.