Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Elektráreň – hybridný typ

Elektráreň – hybridný typ

Elektráreň, ako každá kvalitná elektráreň, je tak dobrá ako veľké batérie sú v nej.

V prípade, že nemáme batérie, nastávajú tieto situácie:
1. buď nemáme „šťavu“
2. alebo máme vodnú turbínu so stálym výkonom, vysokým ako je maximálny odber, čo môže byť desiatky kW.

Prvý prípad je hlúposť a bolo ju vidno v ére 90 rokov kedy ľuďom FV firmy klamali s výdatnosťou a REÁLNYM využitím FVE. Stávalo sa to, čo sa stáva stále, a to, že elektráreň mala energiu nepredvídateľne a teda bola nevyužiteľná.

Tento problém sa dá odstrániť akumulátorom EE. Firmy na to prišli niekedy v priebehu pár rokov dozadu (masovejšie), niektoré na to neprišli dodnes. No aj tak sú firmy väčšinou mimo reálnych hodnôt, a to tým, že batérie EE dimenzujú „nadoraz“. To znamená, že batéria vydrží tak 10-20 minút, „vyšľahá“ sa na nulu a pokazí sa za 2 – 5 rokov v optimálnom režime.

Druhý prípad je v podstate plne funkčný a batérie NEPOTREBUJE. No platiť XY tisíc € za takto výkonnú elektráreň je asi tak rozumné, ako si dať motor z nákladného auta na bicykel.

Optimálne riešenie je mať zdroj EE takého výkonu, aby pohodlne dobíjal batérie v čase, keď nie je spotreba (v práci, cez deň, a podobne) a batérie tak dimenzované, aby zvládli maximálny odber, ktorý je najčastejšie tvorený hodnotou C20, teda 1/20 kapacity. Takže ak máme priemerný, krátkodobý, predpokladaný odber siete okolo 3 kW, tak batérie by mali mať kapacitu 60 kWh. V tomto prípade ide o napríklad olovenú batériu hmotnosti asi 2 tony. Takáto batéria dokáže krátkodobo ustáť aj špičkový odber do výšky jej kapacity aj viac, čo môže byť až stovky kW, no takáto záťaž je v praxi NEPRÍPUSTNÁ!

Každopádne batéria dokáže pohodlne ísť na desiatkach kW špičkovo na zopár okamihov. Takéto odbery nastávajú pri spúšťaní spotrebičov ako chladnička, vysávač, mixér a podobné. Konkrétne táto elektráreň je postavená zatiaľ na 1,1 tony ťažkom akumulátore o kapacite 33 kWh (48 V / 720 Ah) a FV paneloch s nominálnym výkonom 3,5 kWp. Toto usporiadanie pohodlne stihne batériu dobiť z 80 % na 100 % za 2-3 hodiny v slnečnom dni a asi za jeden celý deň v zimnom období. 20% vybitie batérie predstavuje energiu 6,6 kWh čo je energia rovnajúca sa úplnému vybitiu batérie o hmotnosti asi 200 kg, aké bežne firmy dodávajú k podobným FV elektrárňam. Samozrejme, 200 kg vydrží niekedy naozaj iba 1 -2 roky, ale táto batéria vydrží pri poklese iba o 20% takmer „navždy“.

Pravdaže, bežné firmy používajú batérie nové.
Tam je cena okolo 5-6€/kg a pri m=200 kg je cena batérie okolo 1.000-1.200 €.
Kde my sme dosiahli pri batérii na fotkách cenu 1.200 € aj s dopravou.

Ako to robíme sú visí s celkovou „filozofiou“ firmy.

Jednoducho, my nič nerobíme tak, ako iní.