Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Hrubé pasívne stavby

pb

Na základe požiadavky trhu sme svoju činnosť zamerali aj na samostatnú výstavby tzv. pasívnych základov, múrov a strechy, prípadne akého si základu v stave hrubej stavby pre pasívne domy.

Tu chceme zdôrazniť, že stavba sa stáva úspornou nie iba z hľadiska odstránenia tepelných mostov!

Stavba sa stáva úspornou z 4hlavných hľadísk:

1.) odstránenie tepelných mostov = hrúbkou izolácie a tvarom konštrukcí
2.) vzduchotesnosťou
3.) použitými technológiami
4.) a hlavne vyladením celého systému!

Pokiaľ nie sú veci správne nastavené od počiatku, tak sa stavba môže dostať do týchto stavov na jej konci:

A.) nebude úsporná a bude drahá, lebo klient nedokáže obsiahnúť všetky aspekty výstavby úsporného domu.
B.) bude úsporná ale drahá, lebo klient silou mocou aj napriek nexskúsenosti chce stavbu dostať do stavu úsporného.
C.) Nebude úsporná ani drahá, lebo klient si to radšej už na začiatku rozmyslí a pokračuje klasicky.
D.) Vznikne akýsi hybrid, ktorý bude neustále vlhký, bude plesnieť, bude sa musieť vetrať a tým strata tepla stúpne na niekedy až 2 násobok klasického domu. To sa deje vtedy ak sa použijú technológie, ktoré spolu vôbec nesúvisia a nedokážu spolupracovať.

Pasívna základová doska.

Ide o základovú dosku bez kontaktu so zeminou.
Doska môže plniť aj akumulačnú funkciu v interiéri stavby.
Dosku je možné použiť aj na bežné nízkoenergetické domy, prípadne aj na chaty a iné prístavby.

Pasívna plávajúca doska

ide o dosku bez kontaktu so zeminou. Doska je vyliatá do polystyrénového lôžka. R=5,7 W/m2.K. Hodnota R je pravdepodobne vyššia no nie je možné ju presne vypočítať, nakoľko podložie je taktiež zaizolované do hĺbky asi 100mm zvislým nenasiakavým EPS o hrúbke 150mm, čím vzniká akumulátor tepla.

cena: 100€/m2 bez DPH

Pasívne základové pásy

ide o klasickú konštrukciu základov obalených doslova v polystréne. R=5,7 W/m2.K. Táto hodnota je však iba vypočítaná!

cena: 130€/m2 bez DPH

Pasívne obvodové múry.

Obvodové múry vyhotovujeme z rôznych materiálov od dreva, cez tvárnice až po liaty betón a špeciálne konštrukcie.

„Pasívne“ obvodové „múry“ sú plášte stavieb, ktoré vykazujú vysokú mieru vzduchotesnosti a na dosiahnutie tejto tesnosti je nutné použiť množstvo netradičných spôsobov výstavby a doplnkových materiálov.

Pozn.: – uvedené ceny sú bez lešenia

Pasívny múr typ BAUCEL

Ide o vysoko profesionálnu zateplenú konštrukciu obvodového plášťa pre vzduchotesné stavby. JE možné stavať až do výšky 4 poschodí. Jadro muriva je tvorené betónom triedy C25/30 s lokálnou výstužou.

Stavba sa vyznačujé vysokou pevnosťou, tesnosťou a rýchlosťou stavby.

Baucell 300

vhodný pre nízkoenergetické vzduchotesné stavby. R= 5,56 W/m2.K

cena: 85€/m2 bez DPH

Baucell 400

vhodný pre pasívne stavby poschodové v južných lokalitách. R= 9,09 W/m2.K

cena: 95€/m2 bez DPH

Baucell 500

vhodný pre pasívne domy v severnejších lokalitách a ideálny pre pasívne domy v južných lokalitách Slovenska. R= 12,5 W/m2.K

cena: 100€/m2 bez DPH

Pasívny múr tvárnicový, typ Porfix, Ytong, Solbet

Tvárnicové plášte pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná dodatočne. Takéto murivo sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche.

Porfix 250 + 250

je tvorený nosným prvkom typu Porfix o hrúbke 250mm, vzduchotesnými vrstvami a EPS 70F (tzv. sivý) o hrúbke 250mm. Vyznačuje sa zvýšenou vzduchovou tesnosťou. R= 10,11 W/m2.K

cena: 85€/m2 bez DPH

Ytong 250 + 250

je tvorený nosným prvkom typu Ytong o hrúbke 250mm, vzduchotesnými vrstvami a EPS 70F (tzv. sivý) o hrúbke 250mm. Vyznačuje sa zvýšenou vzduchovou tesnosťou. R= 10,94 W/m2.K

cena: 95€/m2 bez DPH

Solbet 240 + 250

je tvorený nosným prvkom typu Ytong o hrúbke 250mm, vzduchotesnými vrstvami a EPS 70F (tzv. sivý) o hrúbke 250mm. Vyznačuje sa zvýšenou vzduchovou tesnosťou. R= 10,25 W/m2.K

cena: 80€/m2 bez DPH

Pasívny „múr“ typ montovaný – drevený

Montované plášte pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná z časti súčasne a z časti dodatočne. Takýto plášť sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche a jeho nízkou hmotnosťou, Je vhodný do oblastí náročných na nízku hmotnosť stavby.

Pasívny „múr“ typ montovaný – drevený

Montované plášte pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná z časti súčasne a z časti dodatočne. Takýto plášť sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche a jeho nízkou hmotnosťou, Je vhodný do oblastí náročných na nízku hmotnosť stavby.

OSB + rezivo + OSB + EPS 70F

ide o plášť sumárnej hrúbky 400mm s R=12 – 12,26 W/m2.K. Je tvorený viacnásobnými vrstvami pre dosiahnutie vzduchotesnosti.

cena: 85€/m2 bez DPH

Pasívny „múr“ typ montovaný – väzníkový

Montované plášte väzníkové pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná súčasne s montážou plášťa. Takýto plášť sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche a jeho nízkou hmotnosťou. Je vhodný do oblastí náročných na nízku hmotnosť stavby a pre stavby nenáročné na požiarnu odolnosť.

Väzník 400mm + 2x OSB

ide o plášť sumárnej hrúbky 420mm s R=12,2 W/m2.K. Je vhodný pre staticky aj dynamicky namáhané stavby, hlavne do veterných oblastí, prípadne pre poschodové ľahké stavby.

cena: 95€/m2 bez DPH

Pasívny „múr“ špeciálny – typ lepený PUR panel

Ide špeciálny typ konštrukcie, ktorý nie je schválený normou STN. Montáž tejto konštrukcie je na vlastné riziko investora. Cena sa dohaduje individuálne. Orientačné ceny PUR panelov hrúbky 200mm sú okolo 30 až 35€/m2.

Plášť sa vyznačuje takmer 100% tesnosťou, nízkou hmotnosťou, a malou hrúbkou.

  • Celá skladba sa zmestí do 260mm pri R=8,29 W/m2.K (špeciálna skladba)!
  • Plášť nevykazuje žiadne ani teoretické tepelné mosty.
  • Pri vrstvení je možné dosiahnúť pri hrúbke 400mm R=13 až 13,5 W/m2.K !

PUR 260  – ide o základný panel pre extrémne vzduchotesné stavby s R=8,29 W/m2.K

cena: 95€/m2 (orientačne)

PUR 400 – ide o základný panel pre extrémne vzduchotesné stavby s R=13,5 W/m2.K

cena: 115€/m2 (orientačne)

Strechy pre pasívne domy

Strechy pre pasívne domy sa taktiež ako aj ostatné obalové konštrukcie pasívnych vzduchotesných domov musia vyznačovať vysokou tesnosťou pri súčasnom zabezpečení nosnosti a hydroizolácie. Najčastejšie nami používane strešné konštrukcie sú väzníkové konštrukcie. Iba výnimočne používame „betónové/ stropy a to z dôvody vysokej ceny tepelnej izolácie klinového EPS 150S

Väzníková valbová strecha

– ide o strechu tzv. „ihlanovú“ strechu s vodorovnou tepelnpou izoláciou. Strecha sa dodáva so strešnou krytinou Perla Large čierna matná – ide o tzv. škridloplech. Strecha je dodaná so zariadením pre odvod dažďovej vody, a s krycou OSB z interiérovej časti a prestupmi na vzduchotechniku (prívody). Podbitie je taktiež v cene. R=20 W/m2.K

cena: *120€/m2 bez DPH

Väzníková sedlová strecha

ide o strechu tzv. „Áčkovú“ strechu s vodorovnou tepelnpou izoláciou.  Strecha sa dodáva so strešnou krytinou Perla Large čierna matná – ide o tzv. škridloplech. Strecha je dodaná so zariadením pre odvod dažďovej vody, a s krycou OSB z interiérovej časti a prestupmi na vzduchotechniku(prívody). Podbitie je taktiež v cene.  R=20 W/m2.K

cena: *80€/m2 bez DPH

Väzníková strecha so sklonom do 5%

ide o strechu tzv. „rovnú strechu“ s vodorovnou tepelnpou izoláciou. Strecha sa dodáva so zváranou strešnou krytinou – fólia hrúbky 1,5mm. Strecha je dodaná so zariadením pre odvod dažďovej vody, a s krycou OSB z interiérovej časti a prestupmi na vzduchotechniku (prívody). R=20 W/m2.K

cena: *125€/m2 bez DPH

cena je uvedená na skutočnú plochu strechy, a nie na jej priemet do spodnej roviny!