Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Návrh zapojenia solárneho regulátora a fotovoltických panelov

ZADANIE pre návrh fotovoltickej zostavy

FOTOVOLTICKÉ PANELY pre najviac 2 MPPT vstupy

1. MPPT vstup
2. MPPT vstup
Výrobca
BlueSun
HANWHA
Typ Panelu
BSM-330P-72
Q.PLUS 280
Nominálny výkon panelu
Najvyšší prúd panelu v prevádzke, Impp
Najvyššie napätie panelu v prevádzke, Umpp
Najvyšší skratový prúd panelu, Isc
Najvyššie napätie panelu bez záťaže, Voc
O koľko % poklesne účinnosť panelu oproti nominálnej účinnosti panelu pri osvetlení 200W/m2 (ak je údaj neznámy zadať 20%)

BATÉRIA

Typ batérie

LiFePO4 48V / 400Ah

Parametre batérie, napätie a kapacita v Ah
Olovená batéria = 0, LiFePO4 batéria =1
Celková kapacita
Využiteľná kapacita
Odporúčaný nabíjací prúd
Najvyšší bezpečný vybíjací prúd, Ipeak
Najvyšší bezpečný vybíjací výkon, Ppeak

Hybridný menič, solárny regulátor, inverter, iné – ZARIADENIE pre úpravu EE

Navrhovaný počet panelov zapojených v sérii
Počet stringov
Optimálna orientácia=0,25, orientácia tzv. zimná (východ/západ +-60°, panely vo zvislej polohe)=0
Navrhovaný počet panelov zapojených v sérii
0
* Povinné