Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Prečo ma zemný akumulátor zaujal? Aké očakávania mi splnil?

Po dlhšej dobe by som rád reagoval na niektoré otázky.

Chápem, zemný akumulátor tepla v prezentovanej podobe je pre väčšinu z vás veľmi zaujímavý prvok vo vykurovaní stavby. Pýta sa tu však viacero otázok, ktoré si ľudia bežne nekladú a teda nemajú zodpovedané základné otázky bývania.

Jednou z nich je aj otázka, prečo ma zemný akumulátor zaujal? Aké očakávania mi splnil?
Ide o úsporu na mesačných výdavkoch, o sebestačnosť alebo o niečo iné?
Podľa telefonátov a mailov od viacerých z vás viem, že tieto otázky nemáte ujasnené, ale všetkým vám ide o úsporu financií.

V prvom rade by som chcel povedať, že ZAT vznikol ako vedľajší produkt úplne iného snaženia sa, ktoré bolo zamerané na ostrovnú prevádzku a nie na vykurovanie rodinných domov.
A tiež musím povedať, že ZAT je reálne funkčná vec, no na Slovensku rozhodne nie. Bohužiaľ sklamal som vás. Funkčný je napríklad na Sibíri alebo napríklad na púšti, proste všade tam kde neprší a nie je spodná voda.

Teraz prebieha istotne obrovské sklamanie, no netreba zúfať. ZAT je využiteľný aj na Slovensku, no nie v úplne prezentovanej forme ale v podobe jeho mladších „bratov“. Využívame ho v spoločnosti Semargl, s.r.o. (www.semargl.sk) v hybridnej forme z viacerých dôvodov.

  1. Vieme, že teplotu akú by sme na plnohodnotné kúrenie potrebovali na SVK nedokáže udržať ako som už spomínal, ale vie podložie významne zohriať jeho zjednodušená forma.
  2. Dokážeme s ním teda znížiť straty do podložia v PHPP výpočte.
  3. Dokážeme ZAT využiť na predohrev vzduchu do rekuperácie.

…a následkom týchto úspor vieme znížiť energetickú potrebu stavby na naozaj významne nízke hodnoty.
Problém je tu však jeden a to taký, že legislatíva nedokáže ZAT identifikovať v norme ani vyhláške a teda do globálneho ukazovateľa sa jeho vplyv nepremieňa a stavba je v kategórii napríklad B no spotrebu má ako stavba v kategórii A0 a to všetko pri naozaj zanedbateľných investíciách na jeho výrobu.

Čo sú to zanedbateľné investície?

Ak by sme stavali dom klasickými metódami aké sú zaužívané, teda živelne a bez rozmyslu a bez posudzovania jednotlivých kombinácií v stavbe, tak sa dopracujeme k jeho cene pomerne vysokej (rádovo okolo  3-6.000€).
Ak by sme ale stavbu do počiatku ako sa hovorí premysleli, tak správnymi skladbami a technickými riešeniami vie byť cena hybridného ZAT niekde okolo 1-3.000€ a jeho vplyv by bol neoceniteľný. Návratnosť máme spočítanú na 2-5 rokov (podľa druhu stavby) od spustenia do prevádzky.

Záver

Odkazujem všetkým „vyhľadávačom“ „zázračných“ technológií jeden odkaz: nehľadajte nič zázračné, lebo „všetko“ čo potrebujete je už vymyslené. Problém je iba v tom, že to nikto nedokáže spolu zladiť. Ja sa o to pomerne úspešne snažím a výsledky sú pomerne uspokojivé, a preto viem, že cesta tu je, len treba „spadnúť“ na zem a nešpekulovať.