Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Špičkové projektovanie plus 3D

Ceny uvedené nižšie platia pre samostatne vyhotovené celky stavby tak ako ich vidíte v popise.
ZĽAVY z uvedených cien – 10% až 50% pri výstavbe na kľúč.

Úprava existujúceho projektu formou konzultácie

ide o ústnu optimalizáciu existujúceho projektu, s orientačným prepočtom strát pred a po optimalizácii projektu.

Cena: 100€ bez DPH

Optimalizácia štúdie

ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s  návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jednotlivých použitých prvkov a ich porovnanie s alternatívami, a vypracovanie projektov arcitektúry, kúrenia, elektroinštalácie, zdravotechniky, a požiarnej odolnosti stavby.

Cena: 2000€ bez DPH

Projektová dokumentácia

ide o komplexný návrh bývania. Projekt obsahuje okrem vecí z Optimalizácia   štúdie aj návrh architektúry, 3D vizualizácia pre určenie pohybu slnka a farieb fasády, aj projekty „prípojok“, a energetický certifikát.

Cena: 3500€ bez DPH

Manažérska činnosť pri výstavbe

obsahuje všetky body z časti Projektová dokumentácia a k nej komplexný dohľad nad stavbou z hľadiska dodržania energetickej triedy stavby a jej  vzduchovej tesnosti. V cene služby sú kontroly pri výstavbe, účasť na kontrolných dňoch, účasť pri teste tesnosti stavby.

Cena: 3500€ + 5% z ceny stavby

Manažérska záručná činnosť pri výstavbe

obsahuje služby popísané v časti Manažérska činnosť pri výstavbe + záruka za tesnosť stavby a jej energetickú triedu. K službe patrí aj drobné poradenstvo na spôsob stavebného dozoru a iné služby, popísané v inej časti web stránky.

Cena: 3500€ + 10% z ceny stavby

Často sa nám stáva, že klienti prídu s vlastným projektom architektúry buď s tým, že je už projekt urobený ako projekt pre „pasívny“ dom, alebo s tým, že ide o projekt katalogový, prípadne všeobecný.

Ak ide o projekt všeobecný – orientačný, tak nastáva vždy úprava projektu tak aby splnil nároky na „pasívne“ a vzduchotesné stavby. Opravy nastávajú hlavne v týchto bodoch:

  • odstránenie tepelných mostov
  • optimalizácia hrúbok tepelnej izolácie
  • zmena typu základov
  • zmena veľkosti okien (často ide o ich zmenšenie)
  • zmena polohy okien (často ide o odstránenie časti okien z juhu. Čo klienti samozrejme nechápu…)

  • zmena spôsobu izolácie strechy
  • úprava polohy komína
  • rozčlenenie dispozície na „teplé a studené“ časti
  • a iné

 

Ak príde klient s tým, že má už projekt „optimalizovaný“ pre pasívny dom, tak častokrát je tých úprav ešte viac ako pri projektoch, ktoré nie sú nijako optimalizované.

Preto pomerne veľkú časť práce nám zaberie príprava a návrh samotnej myšlienky úsporného vzduchotesného domu.

O domoch ostrovných ani nehovorím, nakoľko tieto návrhy sú stále v oblasti špekulácií a často skôr v oblasti pocitov ako serióznych výpočtov.

Z týchto aj z íných dôvodov ponúkame aj projekčnú činnosť pre projektovanie pasívnych, ostrovných domov, ale aj pre posúdenie domov tzv. „klasických, nakoľko aj tie sa dajú optimalizovať častokrát iba „prehádzaním“ tepelných izolácií z jednej časti stavby na inú a dom sa zrazu stáva úspornejší aj o 20%.

Uvedené ceny sú o čosi vyššie, pretože sa im je treba venovať samostatne a teda sú náročnejšie na realizáciu. Pri stavbe celého domu sú ale úplne zadarmo v cene domu.

Pri ostrovných domoch príplatok 3000€ bez DPH