Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je už dnes tak rozšírený zdroj ziskového tepla, že popisovať jeho princíp činnosti by bolo zbytočné a viacej si o ňom nájdete na internete.

Naša spoločnosť využíva tepelné čerpadlá typu vzduch/vzduch, ktoré sú lacné a pri dnešných moderných médiách a konštrukciách do našich klimatických podmienok úplne postačujúce. Takéto TČ dokážu so ziskom pracovať do -16°C až -20°C čo je pre Slovensko dostatočné. Teplené čerpadlo má jednu výhodu v tom, že dokáže efektívne využiť teplo zo vzduchu. Ako z fyziky vieme, teplo sa počíta z Kelvinovej stupnice pre teplotu a ak uvažujeme s teplotou -20°C, tak v Kelvinovej stupnici ide o teplotu 253,15 K čo je dostatočná teplota na výrobu tepla.

Tepelné čerpadlo pracuje so ziskom energie niekde medzi COP = 2 až 7. Toto bezrozmerné číslo vyjadruje násobok energie, ktorú čerpadlo vyrába v pomere ku odobratej energii zo siete.

 

Priemerná hodnota COP používaná v energetickej certifikácii EU je 2,3.

Naše čerpadlá však dosahujú priemernej hodnoty 2,7. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo náš program pre výpočet tepelnej straty objektu je presnejší ako oficiálny certifikát SR.

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.