Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Termovízia

Termovízia sa najčastejšie využíva pri únikoch tepla z domu, no je možné ju využiť aj v lete na sledovanie prehrievania domu od slnka a vnikaniu teplého vzduchu z exteriéru.

Termovízia dokáže veľmi presne lokalizovať úniky tepla a preto je vhodným poradcom pred „zatepľovaním“ domu. Niektorí z vás však najskôr zatepľujú a až následne na to chcú zistiť straty tepla. Tento úkon je samozrejme úplne zbytočný nakoľko často krát už nie je rozpočet pripravený na dodatočnú úpravu fasády. Preto odporúčame termovíziu vykonať PRED zateplením a zamerať sa tak na najsilnejšie tepelné mosty.

Na obrázku č. 1 vidíte stavbu zaizolovanú správne a na obrázku č. 2 stavbu zaizolovanú polystyrénom hrúbky 10 cm.

Obrázok č. 1

teraza z vonku

Obrázok č. 2