Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Sú pece prežitok, alebo sú stále moderné?

Sú pece prežitok, alebo sú stále moderné?

Drevo je zatiaľ najefektívnejšia známa forma premeny slnečnej energie na tepelnú.
Drevo je zároveň najúčinnejší akumulátor slnečnej energie vôbec. V dreve akumulovaná slnečná energia sa dokáže z dreva uvoľniť v podobe svetla a tepla súčasne presne tak ako to robí slnko. Iné priame akumulátory slnečnej energie zatiaľ nepoznáme.

Môžeme hovoriť o premene slnečnej energie prostredníctvom fotovoltických panelov a ich uskladnenie do batérií, z ktorých vieme energiu spätne „vytiahnúť“ s ktorou môžeme ďalej kúriť aj svietiť, ale táto forma premeny je účinná na asi 5% a trvácnosť uloženej energie je časovo obmedzená.

Kým forma slnečnej energie uloženej v dreve je obmedzená iba životnosťou samotného dreva. Takto vieme v dreve, napríklad v Cédroch dnes využívať slnečnú energiu aj z pred 500 rokov a viac. Takáto forma akumulácie a premeny je zatiaľ neprekonaná a dlho prekonaná nebude.

Preto používanie dreva na energetické účely je stále najdokonalejšie získavaná energia. Ako všetci vieme drevo svoju energiu odovzdáva pri exotermickej reakcii dreva s kyslíkom, ktorú voláme horenie, ktoré prebieha v peciach alebo iných vykurovacích telesách, o ktorých budem písať nižšie.

Pec je dnes vnímaná ako niečo čo sa neoplatí používať nakoľko má isté nevýhody. Ľudia však často používajú krby ako nejaký pozostatok dávnych dôb kedy ľudia nedali na oheň dopustiť a používali ho na varenie, ohrev príbytkov ale aj ako svetlo. Slovania priradili k ohňu aj Boha a pomenovali ho Semargl.

Z pohľadu moderných „pasívnych“ domov, v ktorých sa usilujeme o čo najlepšie tesnosti stavby sú pece, krby a komíny práve tie zariadenia, ktoré extrémne kazia tesnosť stavby a tým aj zvyšujú základnú spotrebu tepla stavby.
Ja osobne mám na pece dva pohľady, ktoré sú ovplyvnené spôsobom vyžívania stavby.

1. V stavbe ktorú by som využíval iba na bývanie, a to tak, že ráno vstanem, idem do práce, večer sa vrátim, pozriem telku a spím, tak tam by som si pec/krb nikdy nedal.

2. V chalupe, ktorá by však mala slúžiť na bývanie, na život ľudí, pre deti, a pre chod domácností, tak takú domácnosť si bez pece neviem predstaviť.

Ľudia majú dnes veľmi zidealizovanú predstavu o krboch a naopak veľmi skreslenú predstavu o peciach. Kým krby považujú za niečo „super“ tak pece zatracujú. Ich z idealizovaná predstava o krboch je tiež podporená faktom, že ten vydáva svetlo, je kompaktný, a nenáročný na prevádzku. Jeho účinnosť sa však s akumulačným výhrevným telesom nedá nijako porovnávať a teda prevádzka krbu je krajne neefektívna.

Predstava o tzv. „kuchynskej peci“ je zase determinovaná ich skúsenosťou z dôb nedávnych, kedy sa v babkinej chalupe používala pec na varenie a pečenie, okolo ktorej bola kopa neporiadku, bola moc horúca na povrchu a proste nebolo to nič príjemné. Áno, s týmto súhlasím a potvrdzujem, že takáto pec je krajne nevhodná pre bývanie. No tieto pece boli využívané už ku koncu komunizmu kedy už nebolo „moderné“ stavať kvalitné akumulačné pece, ktorých účinnosti sú niekde v rozmedzí 70-90%.
Takéto telesá sa vyznačujú vysokou spotrebou dreva a častým prikladaním do pece či krbu. Ak uvážime, že dnešné moderné tesné stavby s masívnymi izoláciami a kopou aktívnych prvkov pre zníženie tepelných strát dosahujú aj pri použití EE (el.energia) pre vykurovanie tak nízke spotreby, že preddavková platba za kúrenie môže byť aj menej ako 20€/mesiac, tak takéto neefektívne tele vykurovacie telesá sú krajne nenávratné.

Veď počítajme spolu:

– komín s prípravou v základoch, s povrchovou úpravou a so započítaním miery netesnosti v stavbe, ktorú treba niekde inde dohnať = 1000€

– krb, s obmurovkou, vložkou, kamenným obkladom a iné = okolo 2000-5000€ aj viac ak ide o estetické doplnky domácnosti (niekedy až desiatky tisíc €)

– + drevo ktoré sa pohybuje v cenách asi 35€/m3 meraný nie skutočný. A spotrebou dreva zhruba asi 5m3 a viac za rok

Tak zistíme že pri nákladoch na kúrenie v modernom dome okolo 200-400€ ročne je táto investícia návratná za XY rokov a preto je zbytočné sa ňou zaoberať, pokiaľ nemá byť napríklad krb aj estetickým doplnkom stavby.

Každé ale takéto zbytočné doplnky v stavbe vždy vplývajú na základný koncept stavieb čím ho vždy narúšajú a dostávajú do stavu nelogického. Aby bola stavba logická a splnila aj estetické požiadavky je vhodné a veľmi múdre s pecou alebo krbom uvažovať už od začiatku a vyťažiť z faktu že budú v dome použité maximum, napríklad aj obyčajným spojením krbu s akumulačným ťahom prípadne s ohrevom teplej vody. Vtedy je už krb nenáročný na prikladanie dreva a jeho návratnosť sa prepočítava aj vzhľadom k spotrebe teplej vody a k zariadeniu na jej ohrev. V tomto prípade vie byť takýto napríklad „akumulačný krb“ návratný niekedy aj do 10 rokov.

Toto je v podstate aj úlohou našej spoločnosti SEMARGL, s.r.o.

Preto ako vidíme je rozumné mať ešte pred výstavbou vopred ujasnené svoje predstavy o využívaní stavby a spôsobe života v nej. Silou mocou sa vrhnúť do krbu a zaplatiť za to prinajmenšom aj s komínom 3000€ je krajne nelogické a totálne zbytočné, lebo za tie peniaze si môžeme priplatiť radšej na tepelenej izolácii strechy, ktorá sa nám určite vráti a oceníme jej účinky aj v lete kedy sa bude dom omnoho menej prehrievať, alebo tieto peniaze využiť inak podobným spôsobom.

Ale nazad k peciam.

Dnes sa o tom moc nevie, ale v minulosti existovali a aj dnes stále existujú výrobcovia vykurovacích telies, do ktorých nebolo potrebné prikladať viac ako 2x denne a nevytvárali neporiadok od sadzí.
Takéto na mieru postavené pece môžu mať miesto pre nakladanie mimo obytnej alebo inak čistej časti stavby.
Dnešné
moderné viacúčelové akumulačné pece s viacerými smermi ťahov môžu byť doplnené aj o meraciu a regulačnú techniku, ktorú dokáže ešte viac predĺžiť dobu horenia a tak spohodlniť obsluhu takýchto pecí. Takéto pece sú potom návratné do niekoľkých rokov od ich montáže.

Viacúčelová multifunkčná pec, integrovaná v kuchynskej linke pasívneho domu.


Režimy prevádzky pecí


V prípade, že uvažujeme o väčšom počte obyvateľov v chalupe, alebo plánujeme väčšiu rodinu, v ktorej sa často perie, varí, umývajú deti a.i. tak pec dokáže ušetriť extrémne veľa peňazí!
Pec v takejto domácnosti:
– kúri
– ohrieva TUV na umývanie a kúpanie/sprchovanie
– predohrieva TUV na pranie (použitím špeciálnej dvoj vstupovej práčky)
– predohrieva vodu na varenie
– udržiava malé množstvo vody /asi 0,5l/ v pohotovostnom vare pre okamžité zaliatie čaju a kávy
– varí, pečie (v lete plynový sporák, alebo aj elektrický, nakoľko letná spotreba je diametrálne odlišná od zimnej)

– a môže aj vytvárať svetlo ako krb
A to všetko pri použití malého množstva dreva a v takom režime prevádzky, že:

– nie je nutné do pece prikladať viac krát denne,

– prípadne môže byť prikladanie vyvedené do technickej miestnosti,

– pec môže mať elektronickú reguláciu horenia

– a podobne..

Chalupa s takouto pecou nemá problém s výpadkom EE ani s nahradnymi zdrojmi EE akými sú napríklad centrála alebo malá elektráreň, nakoľko takéto multifunkčná pec extrémne zníži okamžitú spotrebu EE čím zníži aj nároky na záložné zdroje energie ako som popisoval už v inom článku o ostrovnom bývaní, kde som sa zamýšľal nad elektrocentrálou o výkone 15 a viac kW vs. Malou centrálkou do 3kW za pár €.

Ako som písal, domácnosť s takouto pecou môže mať v zime veľmi malú OKAMŽITÚ spotrebu EE v kW co znamená ze si môže dovoliť:

– najnizsiu elektrickú tarifu s najnižším poplatkom,

– najmenší istič v rozvodnej skrini

– a prívodný vodič s najnižším povoleným prierezom,

následkom čoho takáto pec nešetrí peniaze iba priamo na spotrebe za energie ale šetrí peniaze aj pri realizácii stavby a na mesačných poplatkoch. Realizačné ceny takýchto pecí však nemusia byť až tak vysoké. Samozrejme závisí to od povrchovej úpravy pece a jej absolútnej veľkosti, ktorá však nemusí byť vždy nutne veľká, no ľudia si ich častokrát robia aj väčšie aby bola pec aj akýmsi návratom do minulosti, prípadne aby si na ňu mohli sadnúť, alebo ako „popolvár“ aj ľahnúť . Ceny sa pohybujú okolo 2500€ v základe až pod asi 5000€ s rôznymi sedačkami a lavicami. Vyššie ceny sú pre stavby s vyššími požiadavkami na tepelné straty a povrchovú úpravyu.

Už som o tom písal viac krát – ide o to aby sme veci posudzovali komplexne.

Kam sa až vieme dostať so spotrebou EE v domácnosti s multifunkčnou pecou?
Treba si uvedomiť že varná doska, ohrev vody v práčke v bojleri a rýchlovarnej kanvici + ostatné spotrebiče ako kúrenie, svetlá, elektronika, a iné, môžu vyvolať okamžitú spotrebu v bežných stavbách aj okolo 25kW (pri úsporných do 15kW) čo je odber tak extrémny a
tak zbytočný z môjho pohľadu, že je na zamyslenie kam sa táto spoločnosť dostala za necelých 40 rokov. No v každom prípade elektrická sústava už nemôže byť v takejto stavbe jednoduchá.
No naopak domácnosť s multifunkčnou pecou, ako je popísané vyššie dokáže „fungovať“ s okamžitým výkonom maximálne 3kW
!!!

Takáto domácnosť má samozrejme veľké množstvo výhod oproti bežným domácnostiam.

Ide hlavne o tieto:

– vysoký stupeň sebestačnosti a nezávislosti

– veľmi nízky okamžitá spotreba EE a následne na to aj znížené riziko požiaru vplyvom elektrickej sústavy

– jednoduchá elektroinštalácia

– veľmi nízke výkonové a finančné nároky na záložné zdroje a elektrárne (zaujímavé pri projekte „Zelená domácnosť“)

– a pocit a pohoda aké vám nedá nič iné okrem pece…

1 comment

[…] (cca. 50 m3/hod). 24/7/365 Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb. Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 […]

Comments are closed.