Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Kalkulačka na výpočet ceny domov

Typ stavby

Stavba tzv. klasická (stiahnite si prílohu tu)
Optimalizovaná stavba - "Pasívny dom" Extrémne úsporná a tesná stavba, s nízkym vykurovacím výkonom, bez nutnosti letného chladenia, výhradne s hliníkovými oknami a s návratnosťou investície 5 až 10 rokov.  (stiahnite si prílohu tu)

Rozmery a popis stavby

Zastavaná plocha stavby – bez terás, garáží, chodníkov a iných prístavieb

m2

Podlahová plocha stavby – plocha podlahy aj s plochou pod schodiskom

m2

Obvod stavby – bez terás, garáží, chodníkov a iných prístavieb

m

Plocha okien a vchodových dverí – bez prístavieb a garáží

m2

Doplňujúci popis stavby

Presah podstrešia - uviesť presah. V prípade rôznych presahov urobiť priemer

m

Sklon strechy – rovná strecha = 1,2, sedlová strecha = 1,1, valbová strecha = 1,25
Doplňujúci údaj k streche - rovná strecha = 1, sedlová = výška štítovej časti (alebo 1,5), valbová strecha = 1,5
0
* Povinné

* Cena tu uvedená platí výlučne pre dom typu bungalov bližšie popísaný v prílohe. Presná cena závisí od podrobného popisu stavby. Uvedený popis je veľmi orientačný a chýbajú v ňom desiatky parametrov a položiek, ktoré majú významný vplyv na cenu stavby.

Pozn.:

  • kalkulačka nie je vhodná pre stavby zložitých tvarov prípadne architektonicky náročných stavieb. Je určená výhradne pre jednoduché stavby
  • kalkulačka nie je vhodná pre bungalovy nad 150m2 podlahovej plochy
  • poschodové stavby počítajte každé podlažie zvlášť ako keby išlo o bungalov. Po zaslaní dopytu pošlem cenu upravenú o strechu, ktorá sa nenachádza nad 1.NP
  • Ceny v kalkulačke sú z obdobia pred vypuknutím Corona pandémie
  • Pozrite Vzorový výpočet kalkulačky tu
POPIS STAVBY 
pre ktoré je kalkulácia platná
Popis stavby, ktorej zodpovedá cena uvedená vyššie: poznámky

NED – klasická stavba

Ide o stavbu obdlžníkového, alebo štvorcového pôdorysu, postavenú na rovine, s výškou podlahy maximálne 150mm nad pôvodným terénom. Stavbu nachádzajúcu sa v prístupnom teréne a v dosahu betonárky, kameňolomu, stavebnín a.i. do vzdialenosti 20km od stavby.
HOLODOMOM – sa myslí stavba z exteriérovej časti úplne dokončená. Interiérová časť obsahuje funkčné kúrenie, ohrev vody, ventiláciu (ak ju má) omietky, maľovku, elektro-inštaláciu, vodo-inštaláciu a odpady, parapety, vypínače so zásuvkami.
Základy – základové pásy s nenosnou doskou z prostého betónu Betón 20/25
Stropná doska (poschodové stavby) – železo betón nosný Betón 25/30
Obvodový plášť – porobetón 300mm s EPS hrúbky 150mm
Strecha sedlová, tzv. rovná, alebo valbová (podľa zadania) 400mm izolácia
Presah strechy 60cm 60cm
Okná – 3-sklo Ug=0,7 W/m2.K, rám biely plast Uf=1 až 1,3 W/m2.K, okná jednoduchého prevedenia bez HS portalov, alebo statických prvkov
Priečky – porobetón hrúbky 100mm 100mm
Podlahy  – EPS 100S hrúbky 100mm, poter anhydrid 60mm
Kúrenie – podlahové vodné s elektrickým kotlom,
Ohrev TUV – elektrický bojler v prípade rekuperácie, alebo bojler s tepelným čerpadlom
Rekuperácia – bude umiestnená v stavbe v prípade elektrického bojleru
Komín betónový
Štukové interiérové omietky
Exteriérová omietka – silikón 2mm škrabaná
Maľovka – biela Jupol Klasik alebo Primalex
Vypínače a zásuvky – Tesla
Revízia komína, elektrických inštalácií, hromozvodu
Energetický certifikát triedy A1 pre globálny ukazovateľ
Výkon vykurovacej sústavy (v závislosti od veľkosti, tesnosti, lokality, tienenia, veternosti a orientácie stavby) 6 až 12 kW
Nutnosť chladenia stavby Cca 1000-1500 kWh/rok – ide o štandardnú hodnotu
Popis stavby, ktorej zodpovedá cena uvedená vyššie: poznámky

Optimalizovaná stavba

Ide o stavbu obdlžníkového, alebo štvorcového pôdorysu, postavenú na rovine, s výškou podlahy maximálne 150mm nad pôvodným terénom. Stavbu nachádzajúcu sa v prístupnom teréne a v dosahu betonárky, kameňolomu, stavebnín a.i. do vzdialenosti 20km od stavby.
HOLODOMOM – sa myslí stavba z exteriérovej časti úplne dokončená. Interiérová časť obsahuje funkčné kúrenie, ohrev vody, ventiláciu s rekuperáciou, omietky, maľovku, elektro-inštaláciu, vodo-inštaláciu a odpady, parapety, vypínače so zásuvkami.
Základy – plávajúca základová doska na XPS R=7,28 m2.K/W
Stropná doska (poschodové stavby) – železo betón nosný
Obvodový plášť – Baucell 300 (alebo podobný systém) + EPS (sivý) 200mm R=12,81 m2.K/W
Strecha sedlová, tzv. rovná, alebo valbová (podľa zadania) R=25 m2.K/W
Presah strechy 60cm
Okná – špeciálne chladiace 3-sklo Ug=0,5 W/m2.K, rám biely plast – výrobca Eforte Inautic, alebo BluEvolution RS92 Uf=09 až 1 W/m2.K, pri HS portal Hliník Alupast STAR,  okná jednoduchého prevedenia bez HS portalov, alebo statických prvkov Uf* = 0,2 až 0,6 W/m2.K, Uw*=0,3 až 0,51 W/m2.K
Znížený tepelný odpor rámov okien na polovičnú hodnotu
Priečky – porobetón hrúbky 100mm
Podlahy  – poter anhydrid 60mm
Kúrenie – podlahové vodné s elektrickým kotlom,
Ohrev TUV – bojler s tepelným čerpadlom
Rekuperácia – vyššej kvality s unikátnym systémom rozmrazovania výmenníka, a so systémom zabezpečujúcim suché a čisté potrubie, bez plesní a prachu
Komín – príprava na komín
Solár – príprava na solár
Príprava na externé nasávanie vzduchu pre pec alebo krb
Záložné pasívne chladenie stavby 0 kWh/rok
Štukové interiérové omietky
Exteriérová omietka – silikón 2mm škrabaná
Maľovka – biela Jupol Klasik alebo Primalex
Vypínače a zásuvky – Tesla
Revízia komína, elektrických inštalácií, hromozvodu
Energetický certifikát triedy A1 pre globálny ukazovateľ
Certifikát tesnosti stavby – Blower door test n50 = 0,1 až 0,2/h
Merná potreba tepla (podľa lokality, tienenia, veternosti a orientácie) 10 až 25 kWh/m2.a
Výkon vykurovacej sústavy (v závislosti od veľkosti, lokality, tienenia, veternosti a orientácie stavby) 0,5 až 2 kW
Interiérová teplota 22°C s nízkym výkyvom 22°C +- 2°C
Poznámky:
Uf* – ide o odhadovanú hodnotu odvodenú z modelácie tepelného mostu.

Uvedomujeme si, že výstavba rodinného domu je pre každého človeka životnou udalosťou. Ide o dielo, ktore tvorí domov, ale ide aj o dielo významnej finančnej hodnoty, ktorého cena je pre drvivú väčšinu z vás celoživotným záväzkom voči banke, alebo inej finančnej inštitúcii.

Preto by nebolo správne venovať takémuto životnému míľniku iba pár minút tým, že „vyplníme pár čísel“ v internetovej kalkulačke. Takáto udalosť si vyžaduje dlhodobý vzťah medzi realizátorom a majiteľom budúceho domova.
Naša spoločnosť si na osobnom kontaktne a na vzájomnom spoznávaní názorov zakladá, a veríme, že práve takáto dlhodobá spolupráca je jediným a správnym spôsobom ako v konečnom dôsledku postaviť skutočne vysnívaný rodinný dom, ktorý v sebe spája túžby a očakávania jeho budúcich obyvateľov, a technickú dokonalosť, ktorú ponúka práve naša spoločnosť.

Preto považujte výstup z kalkulácie, ktorú ste vykonali iba za prvú orientáciu sa v probléme a neváhajte sa s nami skontaktovať kde s vami podrobne prediskutujeme všetky potrebné otázky súvisiace s bývaním v rodinnom dome, o ktorých dnes možno ani netušíte, a takto sa už dnes môžete vyhnúť prípadným problémom, ktoré môžu nastať po neuváženej realizácii vašej stavby.