Vypočítajte si cenu svojho domu
Námestie Andreja Hlinku 1, 010 01 Žilina
+421 911 613 911

VLASTNOSTI STAVEBNÝCH MATERIÁLOV a TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ

DREVO

Vo viacerých článkoch a určite aj vy všetci ste zistili, že dopátrať sa vlastností stavebných materiálov je niekedy taký istý „boj“ ako si postaviť rodinný dom. Pre niektoré materiály je priam až nemožné
tieto vlastnosti získať ani po opakovaných žiadostiach adresovaných na predajcu alebo priamo na výrobcu.
Preto by som chcel týmto článkom priblížiť a objasniť ako je to vlastne s tými vlastnosťami a čomu môžeme a čomu by sme možno nemali veriť. Veriť by sme určite mohli mernej hmotnosti, ktorú si vieme overiť v podstate aj sami doma. Veriť by sme mohli asi aj lambde nakoľko ide o údaj dosť významný v stavebníctve, respektívne ja pevne dúfam, že lambde veriť môžem (W/m.K).
V Termodynamike a obzvlášť v stavebníctve je jeden parameter veľmi dôležitý no málo poznaný.
Ide o mernú tepelnú kapacitu materiálu. Merná tepelná kapacity sa vyskytuje vo všetkých serióznejších výpočtoch pre zistenie významných vlastností stavebných materiálov ako sú:

 

 • tepelná príjmavosť (efuzivita)
 • tepelná zotrvačnosť
 • fázový posun teplotného kmitu
 • akumulácia tepla
 • a mnoho iných
  Overme si teda ako to je s tepelnou kapacitou a s lambdou niektorých tepelných izolácií pri ktorých
  výrobcovia vsádzajú na tepelnú kapacitu.

 

 1. MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
  Aby sme mohli vypočítať špecifickú (alebo mernú) tepelnú kapacitu tak najskôr musíme určiť koľko
  pôvodného materiálu sa v tepelnej izolácii a koľko sa v nej nachádza vzduchu. Jednoducho musíme
  zistiť ich pomer, ktorý voláme pórovitosť. Tento pomer potrebujeme preto, lebo pomer tepelných
  kapacít vzduchu a pôvodného materiálu nám udáva priemernú hodnotu tepelnej kapacity
  výslednej zmesi.
  Myslím, že každému je jasné, že ak do miestnosti vložím malú kocku ľadu, že miestnosť nebude mať
  tepelnú kapacitu tohto ľadu ale výsledná tepelná kapacita sa bude skladať z pomeru tepelných
  kapacít všetkých materiálov v miestnosti.
  S mernou tepelnou kapacitou operujú hlavne predajcovia celulózy alebo drevo-vlákna.
  1.-1. Drevovláknitá tepelná izolácia
  Vybral som si náhodne tzv. fúkanú drevovláknitú drť a výrobca udáva nasledovné (obrázok):

 

 • hustota priemerne 39kg/m3
 • lambda priemerná 0,0385 W/m.K
 • a merná tepelná kapacita 2100J/kg.K
  Obr. PrintScreen stránky predajcu