Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Cenník

Ostrovné a Inteligentné domy – individuálne nacenenie

Poradenstvo v úspore výstavby a nákladov10% z ceny stavby

Zimné záhrady a pasívne zimné záhrady a skleníky – individuálne nacenenie

Baucell, Termbloq, EPS rôznych druhov – z dôvodu neustálej úpravy ceny individuálne nacenenie (najlacnejšie na trhu iba u nás!)

Granulovaný polystyrén13€/m3 + doprava. Pri veľkých odberoch bez platenia dopravy.

FVE elektrárne – v cenníku TU

Technika pre vykurovanie, ohrev TUV a rekuperáciu – individuálne nacenenie

 

Energetický audit

  • 15€ za hodinu vypracovania auditu
  • 6€ za hodinu analýzy
  • cestovné výlohy 1€/km

Gabióny

  • 200€ – 350€ podľa zložitosti a typu stavby
  • 350€ – veľmi štíhle a vysoké ploty
  • 200€ – masívne oporné múry

Rodinné a pasívne domy

Cena sa Vám približne určí po zadaní presných požiadaviek. Prosím použite náš online formulár pre približné nacenenie.

Ostrovné a Inteligentné domy

Cena sa Vám približne určí po zadaní presných požiadaviek. Prosím použite náš online formulár pre približné nacenenie.

Rodinné a pasívne domy

Cena sa Vám približne určí po zadaní presných požiadaviek. Prosím použite náš online formulár pre približné nacenenie.

Uvedené ceny sú bez DPH