Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

OSTROVNÉ DOMY (Sebestačné domy)

Výstavba sebestačných domov

Výstavba sebestačných domov

Ostrovná prevádzka súvisí s hlavnými cieľmi našej spoločnosti.

Jednu takúto stavbu momentálne realizujeme ale vzhľadom na neprístupný terén je realizácia časovo náročná.

Ostrovný dom je z nášho pohľadu:

 • jednoduchej konštrukcie nenáročnej na konštrukčné prvky a cenu
 • maximálne úsporný z hľadiska spotreby tepelnej a elektrickej energie
 • maximálne využívajúci gravitačné efekty, prirodzené prúdenia a podobne
 • architektonicky prispôsobený danej lokalite (niekedy veľa a niekedy čo najmenej okien a pod.)
 • bez napojenia na komerčné energetické siete
 • schopný úplne autonómnej energetickej prevádzky

a ak by sme šli do dôsledkov, tak by šlo z nášho pohľadu o dom:

 • navrhnutý tak aby spolupracoval s podpornými systémami ako napríklad pasívny skleník
 • zemný akumulátor tepla
 • využívajúci letných prebytkov energie pre poľnohospodárske účely, alebo pre inú výrobu.

Pre dosiahnutie týchto čiastkových cieľov využívame:

 • výskum v oblasti Zemného akumulátora tepla
 • Pasívne skleníky a zimné záhrady
 • inovatívne spôsoby výstavby – výskumný dom z PUR panelov
 • špeciálne multifunkčné pece a iné multifunkčné zariadenia
 • fotovoltaické elektrárne s rôznymi spôsobmi prevádzky
 • veterné turbíny vlastnej konštrukcie

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.

Prečo si nechať postaviť dom u nás

Tu si môžete pozrieť prečo sa oplatí postaviť si dom u nás. Ako vidíte šetríme nielen náklady ale správnou voľbou materiálov a technológii budete šetriť aj z dlhodobého hľadiska a stavba vydrží veľmi dlho v špičkovom stave.

Rodinné domy

Kvalita
100%
Úspora energií
90%
Životnosť
70%
Návratnosť
85%