Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou najekonomickejších a najoptimalizovanejších stavieb/“PASÍVNYCH DOMOV“ na celosvetovom trhu.

Základné charakteristiky našich stavieb:

Táto veta je základnou myšlienkou našej spoločnosti.
Kým niektorí sa snažia stavať domy tak aby v zime ušetrili na kúrení, tak my túto otázku máme dávno za sebou a ideme ďalej. Okrem šetrenia v zime my šetríme aj v lete na chladení.
Veľké množstvo ľudí podľahlo reklamám a stavajú domy tak, že v zime niečo málo ušetria a v lete to doplatia na chladení, prípadne svoj dom vykúriť a uchladiť ani nedokážu! Určite toto nie je snom žiadneho z vás, ktorí do výstavby investuje desiatky až stovky tisíc eur.
Naša spoločnosť sa pri návrhu stavby zameriava hlavne na to aby sa v dome v zime kúriť až tak moc nemuselo a aby bolo v lete v dome príjemne chladno v každej miestnosti a toto všetko bez použitia špeciálnych prípadne akých koľvek technológií
Nie je totiž vedou nalepiť kus polystyrénu na múr a dať si do domu tepelné čerpadlo s fotovoltikou, ktoré sú nenávratné ani po sto rokoch, ale vedou je to vymyslieť tak, aby v zime bolo teplo a v lete chladno, a ak už treba za to zaplatiť, tak nech to nie je viac ako pár desiatok až stoviek EUR ročne.

Naša spoločnosť navrhuje výlučne také stavby, ktoré dosahujú prienik medzi Vstupnou investíciou na výstavbu, Prevádzkovými nákladmi a Návratnosťou vstupnej investície pri zabezpečení najvyššieho komfortu bývania z hľadiska kvality vzduchu, vyváženia interiérových teplôt, neprítomnosti plesní ani pri teplotách okolo -40°C, a bez použitia „zázračných technológií“ ako sú často označované verejnosťou.

Znižovanie tepelných strát hrúbkou tepelnej izolácie je, ako u nás hovorím kolegom: „hra pre malé deti“.
Základným predpokladom nízkej spotreby tepla je správny návrh stavby, tesnosť stavby, regulácia termodynamických procesov v stavbe. Tepelná izolácia je síce „prvým levelom“ úspory tepla v objekte ale nie je vždy nutnou podmienkou.
Tepelná izolácia je pre našu spoločnosť iba akýmsi „vedľajším produktom“ odstraňovania tepelných mostov (viď nižšie), prípadne nutnou základnou podmienkou pre to aby sa stavba v lete neprehrievala.
Tesnosť stavby je jedným z najdôležitejších a najzložitejšie realizovateľných predpokladov pre to aby stavba mohla byť v budúcnosti považovaná za pasívny dom podľa PHPP (Slovenské normy taký pojem nepoznajú).
Naša spoločnosť je maximálne hrdá na tesnosti stavieb (okolo 0,1/h a menej), a túto tesnosť zakotvujeme aj v zmluvách s klientmi. Tieto hodnoty dosahujeme súčasne za tej podmienky, že stavba (ako múry, strecha, okná, podlahy atď) tzv. „dýcha“.
Ide o stavby, ktoré sa snažíme navrhovať tak, aby dosahovali extrémne kvalitatívne parametre bez použitia napríklad tzv. soláru, fotovoltiky, tepelných čerpadiel a pod. To znamená, že dokážeme bežne postaviť váš dom v kategórii pasívny dom podľa PHPP, a to bez použitia technológií bežne považovaných za „pasívne“.
Týchto parametrov dosahujeme najmä vopred naplánovaným a premysleným konceptom podľa zásady „Najskôr počítaj a potom stavaj“, alebo ako sa hovorí na Slovensku: „2 krát meraj a raz rež“
Jednou zo zaujímavostí našich stavieb je fakt, že tepelné mosty sa v našich domoch nevyskytujú teoreticky ani prakticky. Teoreticky tepelné mosty odstraňujeme pri modelovaní tepelných mostov rôznym software-om v kritických miestach a prakticky tieto modely realizujeme v praxi, nakoľko matematický model nám vždy presne ukáže ako tieto mikro tepelné mosty odstraňovať.
Výsledkom je stavba, ktorá nevykazuje žiadne výrazne chladnejšie miesta na povrchu konštrukcie z interiérovej časti, a to nie iba na veľkých plochách ako sú steny a podlaha, ale aj na veľmi malých detailoch (aj niekoľko mm tenkých) napríklad na rámoch okien, prahoch dverí a podobne.
Ide prevažne o detaily, ktoré sú často krát diskutované iba na teoretickej akademickej úrovni a vo výskumných centrách, no v reálnej výstavbe sa detailnými tepelnými mostami v lokálne kritických miesta nikto nezaoberá.
Odstránením tepelných mostov a mikro-mostov sa v stavbe dosiahne stav bez studených povrchov čím sa zamedzí kondenzovaniu vzdušnej vlhkosti na chladnom povrchu a následne nedochádza k tvorbe plesní.
Tvorbe plesní v našich stavbách taktiež výrazne zamedzuje veľmi účinné vetranie čím sa dosiahne stály obsah vody vo vzduchu, ktorý je udržiavaný v bezpečných medziach. V prípade, že vetranie zlyhá, je možné vetrať mikroventiláciou do doby kým sa ventilácia opraví (oprava rádovo 5-50€)
Udržanie stavby suchej a bez kondenzácie pár navrhujeme pre veľmi extrémne podmienky.
Maximálne výkyvy interiérových teplôt v našich stavbách sú do +-1°C a menej a to na akomkoľvek mieste na zemi! Ide o nedosiahnuteľnú hranicu pre drvivú väčšinu stavieb či už na púšti, alebo za polárnym kruhom.
Asi každý z vás pozná situáciu kedy je v rodinnom dome pri nízkych vonkajších teplotách (-15°C až -30°C) a kúrení idúcom na plný výkon nepríjemne teplo pri vykurovacom zariadení, a na opačnej strane domu, niekde na severnej stene v komore veľmi chladno. Naopak v lete je v dome v oslnených izbách až 40°c a viac a v pivnici príjemných 18°C. Výkyvy teplôt v takýchto stavbách bývajú často až +-10°C čo sa prejavuje tak, že v dome sa nedá vydržať či v lete alebo v zime.
Je tomu tak, že výpočet a návrh stavby bol vykonaný nedôsledne, bez zameranie sa na niektoré detaily, ktoré stavbu v konečnom dôsledku v lete prehrievajú a v zime extrémne ochladzujú a to aj napriek tomu, že centrálny termostat ukazuje veľmi príjemnú priemernú teplotu 25°C…
Naše stavby staviame tak aby boli teploty vyrovnané podobne, ak nie aj lepšie ako v kvalitnom modernom byte.

V tzv. „západných krajinách“ sa pri projektovaní stavby využívajú profesionálne projekčné kancelárie kde nad všetkými projektantmi stojí akýsi „šéf projektant“, ktorý nesie hlavnú myšlienku celej stavby a dohliada na to aby všetky detaily a technológie spolupracovali a neovplyvňovali sa negatívne. Ide o nie málo platenú službu. Takúto službu ponúkame aj my všetkým našim klientom bez rozdielu a to zadarmo. Funkcia akéhosi „ochrancu“ hlavnej myšlienky stavby je veľmi dôležitá a v konečnom dôsledku šetrí nemalé peniaze, ktoré amatéri a jalci vyhadzujú von oknom iba preto, že netušia aké možnosti im prinášajú správne skombinované a vyladené technológie ako kúrenie, ohrev vody, ventilácia, pranie, varenie a iné.

Keď je človek zdravý a aktívny, tak niekedy nehľadí na to aké vysoké má mesačné náklady na energie a život v domácnosti. V starobe, alebo invalidite by však rád uvítal také bývanie kde by boli náklady minimálne, alebo vôbec žiadne. A to sú presne tie stavby, ktoré vám ponúkame. Ponúkame vám ale ešte viac. Okrem nízkych mesačných nákladov (0€ až 50€ – kúrenie, ohrev vody, svietenie a.i.) vaša stavba môže poraziť aj všetky úroky na vašej hypotéke a to tak, že naše stavby majú tak nízke náklady, že v porovnaní so susedom ušetríte za 30 rokov niekoľko násobne viac ako zaplatíte banke na úrokoch.
Ak chcete vedieť ako je to možné zavolajte nám.

Staviame lepšie a kvalitnejšie, pretože vieme ako!

Úspešná fungujúca firma zameraná na najnáročnejšie úlohy v oblasti výstavby, estetiky, luxusu, dizajnu a technológií. Riešenia pre všetkých klientov, ktorí by chceli dosahovať maximálne využitie potenciálu fyzikálnych, estetických a iných vlastností stavebných či iných materiálov. Návrhy riešení, v ktorých sa spája ekonomika, fyzika a estetika výstavby.

Sme stavebná spoločnosť, staviame rôzne typy domov od nízkorozpočtových domov s malou zastavanou plochou až po veľké luxusné domy, chaty, penzióny…

Používame klasické, štandardné materiály, ekologické i čisto prírodné materiály.

Realizujeme výstavbu pasívnych, aktívnych, sebestačných, nulových, alebo ZERO domov z tehly, pórobetónu, liateho betónu, PUR panelu, dreva a iných alternatívnych materiálov, podľa Vášho rozhodnutia, ktorým smerom chcete, aby sa výstavba uberala.

Využívame bežné technológické postupy a riešenia, i alternatívne technológie pri zabezpečení energie a tepla v domoch, aby bolo použité čo najoptimálnejšie riešenie, podľa potrieb, želania a možností zákazníkov.

Venujeme sa hlavne:

Odoborné poradenstvo
98%
Energetický audit
52%
Pasívne domy
88%
Sebestačné domy
67%
3D Modelovanie
88%

do roku 2005

do roku 2005

Pred rokom 2005 sme sa zatiaľ iba ako amatéri zaoberali výstavbou drobných stavieb a pri ich realizácii sme sa postupne dopracovali k stavebnej fyzike a teplotechnike, kde sme začali tušiť, čo a ako vplýva na spotrebu energií rodinného domu a ako spolu jednotlivé veci, ako ventilácia, izolácia tepelná a vzduchová, prípadne technológie na vykurovanie spolupracujú.

2005 – 2008

2005 – 2008

V rokoch 2005-2008 sme sa na základe skúseností pustili do výstavby prvého nízkoenergetického domu, ktorý nebol podrobený testu tesnosti. Pri predpokladaní štandardnej tesnosti dom dosahoval parametre spotreby energie na vykurovanie 17 kWh/m2.rok. Vtedy sme zistili, že sa to dá urobiť aj lepšie…

2008 – 2010

2008 – 2010

Sme stavali stále na amatérskej úrovni rodinné domy kde sme stále nesledovali tesnosť stavieb azameriavali sme sa iba na klasické veci, ktoré zaujímajú každého človeka a to je tepelná izolácia. V tomto období sme si vyskúšali rôzne skladby stavebných súčastí a prešli sme skutočne veľkou obrodou pokiaľ ide o stavebné materiály, ich vhodnosť na výstavbu v porovnaní s ich cenou. Z tohoto obdobia vzišla väčšina dnešných skladieb.

2010 – 2012

2010 – 2012

HĽADANIE CESTY PODNIKANIA – Experimentálny dom V tomto období sme začali komunikovať aj s pánom Ing. V. Fabčinom, ktorý je dodnes zdrojom nápadov a technických riešení, a našu spoločnosť si bez jeho pomoci nedokážem ani predstaviť, nakoľko jeho vedomosti a pragmatický pohľad na vec nás v začiatkoch často odklonili od istého krachu. V tomto období sa začala výstavba experimentálneho domu postaveného na súkromnom pozemku. Jeho konštrukcia je tvorená oceľovou konštrukciou umiestnenou v interiéri obalenou PUR panelom. Dom má mnoho vylepšení a noviniek, ktoré nenájdeme nikde na svete.

2012 – 2013

2012 – 2013

SEMARGL, s.r.o. a PRVÉ VLASTNÉ STAVBY Vznikla spoločnosť Semargl, s.r.o., (konateľ Ing. René Krivošík a kolega) ktorá bola štartom do profesionálnej oblasti výstavby pasívnych domov. Spoločnosť by nikdy nevznikla bez finančnej podpory a úsilia Ing. Antona Malovaníka ako jedného z konateľov a zakladateľov spoločnosti. Bez jeho vstupov a odhodlania by dnešná spoločnosť nenexistovala za čo mu patrí vďaka. V tomto období bola zahájená výstavba dvoch pokusných stavieb v obci Svederník, ktoré mali dosahovať parametre moderných pasívnych domov. Popri týchto dvoch stavbách boli realizované ďalšie 3 rodinné domy tzv. „klasickej konštrukcie“ a následne predané. Spomínané 2 pasívne domy dosiahli dohnoty 7 a 11 kWh/m2.rok čo sme považovali za úspech. Stavby boli predané ale až v roku 2014.

2013 – 2015

2013 – 2015

Výskumné Centrum Žilinskej univerzity a ZEMNÝ AKUMULÁTOR TEPLA (startup awards 1. miesto) V roku 2013 bol Ing. René Krivošík pozvaný do výskumného centra Žilinskej univerzity ako odborník z praxe v oblasti výstavby energeticky úsporných budov a obnoviteľných zdrojov energie. Vo VC ŽU začal na projektoch, ktoré trvajú do dnes a to sú ZERO CITY 202 a ZEMNÝ AKUMULÁTOR TEPLA (link: https://www.uniza.sk/document/home-document/TS-OSCAR.pdf a http://www.startupawards.sk/archive-2014 ). Popri práci vo VC ŽU pokračoval aktívne vo výstavbe rodinných NED (nízko-energetický dom) pre klientelu. Od roku 2012 dosahujú VŠETKY stavby realizované Ing. Renék Krivošíkom vzduchotesnosť medzi 0,1 – 0,6/h a parametre, ktoré pre bežné stavebné firmy sú v oblasti nerealizovateľných. V roku 2014 po výhre v medzinárodnej súťaži Startup Award v oblasti Veda začali rokovania so spoločnosťou ENERO, s.r.o. a Výskumným Centrom ŽU o realizácii projektu Zemný akumulátor do praxe a spoločnosť podkúpil Ing. René Krivošík.

2015 – dnešok

2015 – dnešok

SEMARGL SK, s.r.o. Vznik spoločnosti SEMARGL SK, s.r.o. Dnes je spoločnosť SEMARGL SK jednou z lídrov na Slovenskom a okolitom trhu v oblasti zavádzania nových overených technológií do výstavby NED a sebestačných domov. Spoločnosť za sameriava hlavne na špecifické stavby, ktoré často dosahujú celkovú, alebo čiastočnú sebestačnosť a sú v cenovo dostupnej hladine pre väčšinu nenáročných klientov. Úspešne sa jej darí aplikovať výstupy z výskumu Zemného akumulátora tepla v jeho upravenej forme do dnešných stavieb využívajúc jeho vlastbosti. Ing. René Krivošík a Ing. V. Fabčin neustále pracujú na výslovne špecifických stavbách ako sú: – zdokonaľovanie tzv. PUR domu – návrh a aktívny prístup vo výstavbe tzv. „krtko“ domov, alebo tzv. dok´mov v hline, kde sa opäť využívajú skúsenosti zo zemných akumuláckií a podpory slnka – návrh originálnych akumulačných pecí pre domácbnosti a účasť na seminároch kachliarov a peciarov (http://www.cech-kachliarov.sk/snem-2016/) Jednou z významných spoločností, s ktorou SEMARGL SK veľmi aktívne spolupracuje je spoločnosť Asex, s.r.o. (http://asex.sk/), ktorej konateľa Ing. Pavla Hoštáka už takmer považujeme za spoločníka firmy, nakoľko jeho rady a skúsenosti v oblasti riadenej výmeny vzduchu so spätným využívaním tepla sú neoceniteľné.

PLÁNY DO BUDÚCNA

PLÁNY DO BUDÚCNA

1.V roku 2017 je pripravený výskumný projekt pre vývoj malých veterných turbíny do 500W s horizontálnou aj vertikálnou osou (HAWT, VAWT), určených pre prevádzku vo vnútrozemí, to je pre oblasti s nízkou veternosťou v priemere 2,5 až 3,5m/s (ročný priemer). V nasledujúcom roku je plánovaná ich certifikácia a príprava na predaj, čím by sa spoločnosť SEMARGL, s.r.o. stala takmer monopolným výrobcom malých veterných elektrární. Taktiež je v tejto súvislosti pripravovaná metodika pre posudzovanie veterných elektrární do 10kW, ktorá by sa mala pretaviť do STN a táto norma by bola prvou normoou svojho druhu na našom území (v súvislosti s ďalšími normami) 2.V roku 2017 je pripravované spustenie prvej sebestačnej stavby/chalupy, ktorej sebestačnosť bude v tomto roku iba na úrovni energetickej sebestačnosti s optimalizovaným systémom elektrární a zdrojov EE. 3. V rokoch 2018 -2020 je v pláne spustenie prevej sebestačnej domácnosti fungujúcej v oblasti energetickej, potravinovej a ekonomickej sebestačnosti, s prihliadnutím na splnenie najmodernejších nárokov na bývanie, za použitia známych technológií.   Spoločnosť SEMARGL SK je skutočne neštandardnou spoločnosťou v oblasti výstavby rodinných domov a ostrovných domov. Spoločnosť SEMARGL sa nepridŕža tradičných konvencií ako to robí väčšina, ktorá nemá skúsenosti a ani odvahu a peniaze či čas venovať sa výskumu, aby jeho závery po overení aplikovali do praxe a stavli sa tak odlišnými.