Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Spôsob využitia PUR panelov

V tejto oblasti prebieha výskum na výskumnom objekte umiestnenom v hornom Považí v blízkosti Žiliny. Ide o stavbu vyhotovenú lepením polyuretánových panelov (PUR panelov) využívaných v mraziarenskom priemysle, ktoré sú kotvené na oceľovú konštrukciu pomocou polyuretánového pružného lepidla PU-50.

Stavba sa vyznačuje úplnou neprítomnosťou tepelných mostov a teoreticky dokonalou vzduchotesnosťou (ovplyvňuje technológia spojov), čím je stavba v maximálnej miere tepelne úsporná. V tomto prípad využívame aj kvalitného a pohľadového povrchu PUR panelov, ktoré sú vyhotovené s farebným nástrekom (vo farbách RAL) od výrobcu podľa požiadavky investora.

Výskum prebiehajúci na výskumnom dome:

  • súdržnosť jadra panelu a obalového plechu
  • vplyv vetra a slnečného svetla na priehyb PUR panelu
  • vplyv cyklickej únavy na súdržnosť jadra PUR panelu
  • určenie medzného stavu použitia PUR panelu kotveného lepením

Merania prebiehajú v spolupráci s Výskumným centrom v Žiline.

Prečítajte si viac v článku Inovatívny spôsob kotvenia polyuretánových fasádnych panelov pri výstavbe pasívnych budov: