Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Tlačná všesmerová hlavica pre vstup náporovej tekutiny do potrubia

Oblasť techniky

Potrubná technika.

Doterajší stav techniky

Výmena vzduchu v obytných priestoroch rodinných domov a ďaľších obslužných priestorov s riadenou výmenou vzduchu sa doteraz vykonávala ventilátorom potrebného príkonu, tak aby bola zabezpečená dostatočná výmena vzduchu v m3/h, požadovaná normou pre daný typ priestoru. V dnešnej dobe sa vužívajú pre tieto účely aj rôzne iné pasívne spôsoby výmeny vzduchu na báze vzniku sacej sily od stúpajúceho teplotného rozdielu vzduchu v potrubí. V oblasti potrubných rozvodov, ktorým vzduchotechnika je sa využíva aj prenos iných tekutín akými sú napríklad kvapaliny, pre ktorých pohon taktiež využívame ziariadenia na prenos media z jedného na iné miesto. Tento prenos je sprevádzaný istou potrebnou energiu, ktorú by tlačná všesmerová hlavica mala pri  menej energeticky náročných trasportoch nahradiť.

V obslužných priestoroch (sklady, pivnice…) môže hlavica slúžiť, ako jediný zdroj pohybu vzduchu. V priestoroch s potrebou stálej výmeny (obytné priestory…) je možné hlavicu využiť, ako podpornú pre úsporu energie v čase dostatočného náporu vetra. Hlavicu je taktiež vhodné kombinovať so samoťahovou hlavicou na výstupnej strane odvetrávaného priestoru.

Podstata technického riešenia

Tlačná všesmerová hlavica zabezpečí transport vzduchu potrubím pôsobením náporu vetra bez nutnosti použitia  iného zdroja energie.. Hlavica pozostáva z práve takého a nie iného počtu  vzájomne účelne tiahlami prepojených cylindrických klapiek, ktoré sú konštruované tak, aby nápor tekutiny prúdiacej v okolí tlačnej všesmerovej hlavice pôsobil vždy na potrebných počet klapiek, tak aby boli otvorené pre smer, z ktorého tekutina prúdi a klapky v smere kde tekutina neprúdi boli zatvorené. Následkom toho dôjde k vstupu vzduchu do potrubia a k jeho ďalšiemu pohybu v potrubí. Klapky sú umiestnené po obvode tak aby bolo možné vstupovať tekutine do hlavice zo všetkých smerov okolo centrálnej osi. Rozmery hlavice určujú množstvo pretekaného vzduchu v potrubí.

Tlačná všesmerová hlavica odstraňuje nasledujúce problémy:

  • eliminuje náklady na energiu pre pohon tekutín v potrubí

Prehľad obrázkov na výkresoch

Tlačná všesmerová hlavica

Na obr. 1. je vyobrazené jedeno z možný technických riešení tlačnej všesmerovej hlavice. Kinematický systém pozostáva z 2 trojramenných tiahel (1) pripevnených k 6 klapkám (2) tak, aby vždy len 2 klapky v smere proti toku tekutiny boli otvorené, ostatné 4 sú tak uzavreté a zabránia úniku tekutiny z potrubia. Celý kinematický systém je umiestnený v hlavnom potrubí (3) a je poháňaný výhradne energiu tečúcej tekutiny. Funkciu zlepšujú smerovacie klapky (4).

Na Obr. 2 je uvedený zhotovený prototyp podľa popisu.

Príklady uskutočnenia

  1. Riadené vetranie pasívneho rodinného domu je možné použiť takúto hlavicu na tlačenie čerstvého vzduchu do objektu. Obmedzí sa použitie ventilátora a zníži sa tak spotreba el. energie na vetranie.
  2. V tzv. „stupačke“ bytového domu sa môže použiť odvetrávacia hlavica na odťah použitého vzduchu z bytov.

Priemyselná využiteľnosť
Vetracie potrubné systémy.

ANOTÁCIA

Tlačná všesmerová hlavica zabezpečí vstup tekutiny (6) do zariadenia využívajúce túto tlačnú všesmerovú hlavicu as to z celého obvodu od centrálnej osi (5) tlačnej všesmerovej hlavice   bez nutnosti použitia zariadenia na čerpanie tekutiny.

Kinematický systém pozostáva z účelne upravených tiahel (1) pripevnených k potrebnému počtu klapiek (2) tak, aby bol otvorený a uzavretý vždy práve taký počet klapiek (2), ktorý zabezpečí správnu funkčnosť zariadenia v každom okamihu prúdenia tekutiny (6) v okolí tlačnej všesmerovej hlavice. Celý kinematický systém je umiestnený v hlavnej rúre (3) a je poháňaný výhradne náporom tekutiny (6) v okolí tlačnej všesmerovej hlavice v danom okamihu prúdenia tkutiny (6). Funkciu zlepšujú smerovacie klapky (4).