Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Poradenstvo pri výstavbe pasívnych domov

Poradenské služby

Poradenstvo vo výstavbe pasívnych domov

Poradenstvo a energetický audit je významnou službou pre našich klientov z hľadiska zníženia nákladov na výstavbu a nákladov na prevádzku rodinného domu. /spora v počiatočných nákladoch na výstavbu môže byť v niektorých prípadoch optimalizácie projektu až 30%, ale bežne sa pohybuje niekde okolo 15-20% z ceny nákladov na výstavbu SVOJPOMOCNE. Ďalšia úspora nastáva pri správnom návrhu technológií pre daný typ domu, kde sa znížia mesačné poplatky až 20 násobne, no bežne našim klientom znižujeme poplatky 10 násobne bez nutnosti významných zmien v projekte domu. Iba návrh obyčajných okien je zložitejší ako by si bežne človek na začiatku mohol myslieť, a preto nie je dobré pasovať sa do role odborníka na všetko ale zveriť výstavbu moderného domu naozaj odborníkom s výsledkami.

Zníženie počiatočnej ceny stavby.

Počiatočnú cenu stavby znižujeme správnym výberom stavebných materiálov, konštrukcií a izolácií (tepelných aj hydro) a ich správnou kombináciou pre daný typ stavby. Všetky informácie pre klientov smerujúce k znižovaniu ceny stavby vychádzajú z našich skúseností s rôznymi stavebnými metódami a neustálym porovnávaním cien metód výstavby. Počas dlhoročných skúseností sme dospeli k poznaniu, že niekedy na prvý pohľad lacný materiál môže byť nakoniec pre stavbu najdrahší lebo napríklad práca s nim alebo potrebné príslušenstvo stavbu predraží, a naopak na prvý pohľad drahý materiál môže byť v konečnom dôsledku najlacnejší.

Zníženie mesačných nákladov

je spôsobené hlavne správnou analýzou klientovej situácie. Často krát sa stáva, že klient má nejaké požiadavky voči stavbe, ktoré nevie ako lajk sformulovať a projektant tieto požiadavky do projektu nezapracuje. Takýmto spôsobom klienta ušetríme dlhých nocí pri internete kde sa trápi so správnym výberom čohokoľvek na svoj dom a v konečnom dôsledku je to takmer vždy aj tak iba čistá lotéria.
Správny postup je však pre profesionálov veľmi jednoduchý a rýchly nakoľko je založený na výpočte tepelných strát a ziskov, z ktorého už vopred vieme posúdiť správnosť kombinácií hrúbok tepelných izolácií použitých napríklad v základoch, múroch, streche a pod. a tiež správnosť zvolených zdrojov energie pre vykurovanie a ohrev TUV.

Sumárne vieme poradenstvom a energetickým auditom znížiť náklady na výstavbu priemerne o 20% a náklady na prevádzku znížime priemerne  10 násobne, čo pri ročnej úspore predstavuje sumu (dom okolo 100m2 podlahovej plochy) od 1000€ do 2000€. Pre bežnú rodinu naše poradenstvo predstavuje z dlhodobého hľadiska (30 rokov splácania hypotéky) úsporu desiatok tisíc € 100.000€.

Poradca je v tomto prípade niečo ako „pravá ruka“ investora. Niekto kto rozumie tým najnáročnejším stavbám a vie preniesť svoje skúsenosti na investora.

Cena za poradenstvo  sú uvedené v časti ceny a viažu sa na vypočítané náklady na realizáciu stavby do stavu holodomu vypracovaného buď samotným klientom, poradcom, alebo profesionálnou firmou.

V cene sú tieto služby poradcu:

– vyhotoviť predbežný PHPP výpočet tepelných ziskov a strát a optimalizovať stavbu podľa platných noriem
– optimalizácia cien nakupovaných stavebných materiálov (táto optimalizácia býva mimo dohodnutých zliav ešte dodatočne znížená o 5-10%, ktorá je tvorená hlavne množstvenými zľavami poradcu a jeho dlhodobými dohodami s dodávateľmi),
– kontrola a poučenie pracovníkov z hľadiska správneho vyhotovenia špeecifických stavebných detailov, ktoré sú v praxi často podceňované a neskôr sa prejavia tepelnými mostami, rosením časti interiéri, plesnením, stratou tepla mikro škárami a podobne,
– dohliada na čo najvyššiu vzduchotesnosť stavby (podľa dohody),
– dohliadať na utesňovanie stavby pri blower door teste (test tesnosti budovy)
– návrh zmien v projektovej dokumentácii tak aby sa v čo najväčšej miere predchádzalo tepelným mostom, aby boli materiály optimalizované,
– návrh kúrenia, ohrevu TUV a ventilácie tak aby sa v čo najväčšej miere zvýšila návratnosť týchto technológií s prihliadnutím na životnosť technológií a požiadavky investora,
– návrh konštrukčných prvkov a materiálov, tak aby cena verzus efektivita použitých materiálov bola čo najvýhodnejšia pre investora,
– spolupráca s investorom pri výbere subdodávateľov na prácu a stavebný materiál (hlavne izolácií), tak aby cena bola čo najvýhodnejšia pre investora,
– výpočet objednávaných množstiev izolácií,
– poučenie investora pred investorom vykonávaných kontrolách na stavbe, tak aby bol bol investor schopný čo najlepšie stavbu skontrolovať a prebrať časti stavby od pracovníkov, (prípadne túto činnosť s ním vykoná na požiadanie investora),
– orientačný výpočet ceny stavby podľa zadania investora, a zodpovedá za to, že táto cena stavby sa neprekročí za predpokladu, že bude dodržané:
a.) projekt stavby,
b.) všetky výmery v nacenení,
c.) použité stavebné materiály a odporúčania ním navrhnuté v nacenení a iné veci súvisiace s popisom stavby v prílohách alebo mailovej komunikácii

Odporúčané články pre Vás:

Nami postavené rodinné domy

Rodinný dom Gbeľany – Južné Terasy
Rodinný dom Gbeľany – Južné Terasy
9 júla, 2015 in  pasivne
„Pasívny“ rodinný dom Konská, okr. Žilina
„Pasívny“ rodinný dom Konská, okr. Žilina
21 júna, 2015 in  pasivne
Rodinný dom č. 1, Svederník – Lipová Alej
Rodinný dom č. 1, Svederník – Lipová Alej
7 júla, 2015 in  pasivne
Drevodom č. 2, Svederník – Lipová Alej
Drevodom č. 2, Svederník – Lipová Alej
9 júla, 2015 in  pasivne

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.

Prečo si nechať postaviť dom u nás

Tu si môžete pozrieť prečo sa oplatí postaviť si dom u nás. Ako vidíte šetríme nielen náklady ale správnou voľbou materiálov a technológii budete šetriť aj z dlhodobého hľadiska a stavba vydrží veľmi dlho v špičkovom stave.

Rodinné domy

Kvalita
100%
Úspora energií
90%
Životnosť
70%
Návratnosť
85%