Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

„Pasívne“ domy

Výstavba pasívnych domov

Výstavba „pasívnych“ domov

Slovné spojenie PASÍVNY DOM oficiálne prvý krát vzniklo v roku 1991. Išlo o metodiku PHPP, ktorú v Nemecku uviedol do praxe Prof. Feist. Vtedy však netušil čo tým spôsobí. Metodika je pomerne obsiahla a ani niektorí odborníci nedokážu jednoznačne odpovedať čo to pasívny dom naozaj je. Vo svete vznikli dva veľké tábory ľudí, ktorí na „pasívne domy“ nedajú dopustiť a druhí, ktorí tvrdia, že je to niečo nenormálne a zlé.

V našej spoločnosti sme k tejto otázke pristúpili profesionálne a snažíme sa byť objektívny. Naša objektivita sa prejavuje v tom, že slovné spojenie „pasívny dom“ dávame zámerne do uvodzoviek a pokiaľ možno ho nepoužívame bez nich. Nie je to však spôsobené tým, že by sme skutočné pasívne domy nedokázali postaviť, to nie, postavili sme ich nakoniec niekoľko, ale je to spôsobené tým, že to či bude dom podľa metodiky PHPP nakoniec pasívny alebo nie nezáleží iba od nás, ale aj od budúcich majiteľov. Preto naše stavby najradšej nazývame optimalizované stavby, alebo optimálne pasívne domy = také pasívne domy, ktoré „ctia optimalizované odporúčania v PHPP.

Viac pochopíme ak sa pozrieme na samotnú metodiku PHPP podrobnejšie.

Aby sme stavbu podľa metodika PHPP mohli nazvať pasívny dom, tak musí splniť tieto 4 základné podmienky:

1.) Merná potreba tepla /MPT/ musí byť menšia, alebo rovná ako 15kWh/m2.rok

Táto podmienka je dosiahnuteľná dvoma spôsobmi. A – ide o „lacnú cestu“, B – ide o „drahú cestu“. Tá drahá cesta je cesta „cez vysokú“ hrúbku tepelnej izolácie za ignorácie reálne dlhodobej tesnosti stavby (tesnosť aj po napr. 30 rokoch prevádzky). „Lacná cesta“ je práve tá, ktorú podrobným porovnávaním vplyvov a nákladov skúmal aj sám autor metodiky PHPP, kde na konci výskumu bol jednoznačný záver, a to taký, že: ak chceme dosiahnúť MPT do 15 kWh/m2.rok najlacnejšou cestou, tak je vhodné ísť cestou optimálnej kombinácie tesnosti stavby a optimálnej hrúbky izolácie. Preto ďalšou podmienkou pre optimálny pasívny dom je: 

2.) Tesnosť stavby musí byť menšia, alebo rovná 0,6/h

Samozrejme ak novo-stavba pri teste tesnosti (blower door test) dosahuje 0,6/h tak je viac ako zrejmé, že po pár rokoch túto tesnosť stratí, následkom čoho stavba stratí aj parametre, ktoré sme od nej očakávali v príprave projektu. Toto patrí nie len pre pasívne domy ale aj každú inú stavbu, nakoľko v každej stavbe má práve vetranie, ale straty vetraním významný vplyv na spotrebu energií v zime, ale aj v LETE!

Naše stavby sa snažíme vyhotoviť v bezpečných medzaich tesností a to okolo 0,1 až 0,2/h, a to z toho dôvodu aby si zachovali tesnosť najviac 0,6/h aj po desiatkách rokoch, čím naozaj splníme to čo sme klientom sľúbili.

 Podmienka tesnosti stavby je jediná z podmienok uvedených v PHPP, ktorú už nikdy v budúcnosti na stavbe nedokážete bez veľkého a drahého zásahu do stavby vylepšiť.

Vždy sa dajú vymeniť okná za lepšie, alebo nalepiť viac tepelnej izolácie na fasádu, či „dozatepľovať“ základy, alebo strechu. Ale tesnosť už bude vždy iba horšia. A so zhoršovaním tesnosti sa rapídne mení všetko čo sme od stavby očakávali. Tesnosť stavby má vplyv na mnoho faktorov ovplyvňujúcich kvalitu bývania, od spotreby tepla (+-50%) cez kvalitu vzduchu (vlhkosť, obsah CO2, plesne a pod.) až po vyrovnanie teplôt v stavbe. Bez tesnosti nemôžeme nikdy dosiahnuť dlhodobo kvalitné výsledky v zime či v lete a to čo my v tesnosti podceníme, tak to nám studený alebo moc horúci exteriérový vzduch v zime či v lete vráti na skomplikovaní života. Viac tu.

3.) Merná potreba energie na chladenie musí byť menšia, alebo rovná 15kWh/m2.rok

V našej spoločnosti sa domnievame. že ak stavba dosahuje na chladenie spotrebu viac ako 0 až 5kWh/m2.rok, tak išlo v prípravnej gáze za totálne zlyhanie projektanta. Sme toho názoru, že nie len pasívny dom, ale každý rodinný dom sa musí postaviť tak, aby v lete nebolo nutné ho nijako chladiť a v zime iba veľmi málo vykurovať (vzhľadom k energetickej triede). Ten kto podmienku 0kWh/m2.rok nedokáže dodržať, by nemal byť považovaný za niekoho kto rozumie výstavbe pasívnych domov, a to aj napriek tomu, že v PHPP je voľnosť až do hodnoty 15kWh/m2.rok, nakoľko metodika bola tvorená v 90´rokoch 20. storočia kedy ešte neexistovali technológie a stavebné materiály, ktorými by sa podmienka pre chladenie mohla stanoviť napríklad na 5kWh/m2.rok, alebo 0kWh/m2.rok. Paradoxne u nás podmienku 0-5kWh/m2.rok často krát nedosahujeme modernými technológiami ale netradičným prístupom k tieneniu a chladeniu stavby pasívnymi formami.

Nakoniec nám ostáva podmienka štvrtá, ktorá nie je iba v našich ale aj vo vašich rukách a tou je

4.) Primárna energia (kúrenie + ohrev teplej vody + chladenie + svietenie + všetky spotrebiče) musí byť menšia, alebo najviac rovná 120kWh/m2.rok

Slovenská norma uvádza pri primárnej energii iba kúrenie, ohrev teplej vody a svietenie, kým Nemecká metodika PHPP všetky spotrebiče v stavbe. Ide o veľmi prísnu podmienku no nie nesplniteľnú. Prof. Feist túto podmienku nestanovil náhodne ale vychádzal z podstaty jeho myšlienky, ktoru bolo to aby stavby jednak šetrili životné prostredie svojou nízkou spotrebou a tak sekundárne aby nezaťažovali ŽP tvorbou CO2, ktorý podľa jeho predstavy vznikal sekundárne aj primárne pri výrobe napríklad elektrickej energie a bol škodlivý pre ŽP. Dnes už však vieme, že vplyv CO2 na sklenníkový efekt je prinajmenšom sporný a tiež sa vedú diskusie o tom, že ide iba o ďalší z nástrojov „zárobku pre nadnárodné organizácie“…

Našej spoločnosti sa podarilo niekoľko málo klientov presvedčiť, a na argumentoch vysvetliť aké výhody v sebe spája splnenie tejto podmienky bez ohľadu na vplyv CO2 (ktorý je splnený z podstaty veci automaticky) a výsledok je taký, že stavby sú naozaj pasívne domy podľa metodiky PHPP.

V tomto bode niekedy odborníci, alebo aj veci znalí ľudia namietajú, že Primárna energia sa dá vylepšiť napríklad fotovoltikou a pod., ktorej dodaná energia sa od strát odpočíta a bilancia sa vylepší. Áno, je to pravda, dajú sa veci robiť aj takýmto „vylepšovacím“ spôsobom. Je však zase otázny vplyv výroby FV panelov na ŽP, ktorý sa nie presne uvádza pri posudzovaní ich vplyvu na ŽP. Prístup „vylepšovania“ bilancie vplyvom odrátania energie z FV panelov od celkovej spotreby stavby je z nášho pohľadu zúfalstvo tých, ktorí nedokážu RD postaviť úsporný už zo samotnej podstaty veci. Náš prístup, teda postaviť dom tak aby celkovú energiu splnil aj bez napríklad FV panelov našim klientom zabezpečuje veľké rezervy do budúcna, a možnosť si stavbu technicky kedykoľvek vylepšiť keď budú ceny technológií omnoho menšie aké sú dnes. My sa však snažíme stavby robiť primárne jednoduché s čo najmenšou obslužnosťou a s čo najmenším množstvom „vecí, ktoré sa môžu pokaziť“.

 U nás v SEMARGL však fotovoltiku, ako aj iné technológie využívame, no najčastejšie v ostrovných prevádzkach (sebestačnosť, samoty v horách a podobne), ale nie na VYLEPŠENIE bilancie, ale preto, že ide často krát o jediné možné riešenie ako ľuďom zabezpečiť základné životné potreby.

V tomto krátkom popise práce, ktorú robíme, môžete sami vidieť ako pristupujeme k jednotlivým činnostiam v našej spoločnosti. Nesnažíme sa veci prikrášľovať a radšej pomenujeme veci pravým menom ako neskôr hľadať výhovorky. Samozrejme nie vždy sa veci podaria tak aby si ľudia želali, ale snažíme sa byť vždy ďaleko na bzepečnej strane a ďaleko za hranicami, ktoré normy a metodiky prikazujú, lebo nie je dobré splniť úlohu „s odretými ušami“ ale správne je veci urobiť tak aby fungovali čo najdlhšie.

Odporúčané články pre Vás:

Nami postavené „pasívne“ domy

Rodinný dom Gbeľany – Južné Terasy
Rodinný dom Gbeľany – Južné Terasy
9 júla, 2015 in  pasivne
„Pasívny“ rodinný dom Konská, okr. Žilina
„Pasívny“ rodinný dom Konská, okr. Žilina
21 júna, 2015 in  pasivne
Rodinný dom č. 1, Svederník – Lipová Alej
Rodinný dom č. 1, Svederník – Lipová Alej
7 júla, 2015 in  pasivne
Drevodom č. 2, Svederník – Lipová Alej
Drevodom č. 2, Svederník – Lipová Alej
9 júla, 2015 in  pasivne

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.

Prečo si nechať postaviť dom u nás

Tu si môžete pozrieť prečo sa oplatí postaviť si dom u nás. Ako vidíte šetríme nielen náklady ale správnou voľbou materiálov a technológii budete šetriť aj z dlhodobého hľadiska a stavba vydrží veľmi dlho v špičkovom stave.

Rodinné domy

Kvalita
100%
Úspora energií
90%
Životnosť
70%
Návratnosť
85%