Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Rekuperácia a kúrenie

Rekuperácia a kúrenie

Rekuperácia. Azda najkontroverznejšia téma dnešných dní. Takmer nikto jej nerozumie, ale všetci o nej hovoria.

Čo to teda rekuperácia je a ako funguje či mohla by fungovať?

 

Rekuperácia je v zásade jednoduchý ventilačný systém slúžiaci na vetranie budovy a na udržiavanie stálej vlhkosti v domácnosti. Má však oproti klasickému jednoduchému vetraniu jednu výhodu. A to také, že využíva zbytkové teplo zohriatého vzduchu pri vyvetraní, ktoré sa zhromažďuje v zásobníku tepla a potom pri nasávaní čerstvého vzduchu z exteriéru sa tento čerstvý vzduch v zásobníku tepla zohreje od tepla už vyvetraného vzduchu. Výhodu to má takú, že spotreba tepla klesne o 50% !

 

Existuje však neopodstatnená fáma, že v dome s rekuperáciou sa nesmie vetrať oknami.

Ale ja s pýtam – kto vám to zakáže? Nikto. Ide naozaj len o fámu a vyvetraním domu oknami sa vôbec nič v dome nezmení, azda len to, že ak vyvetráme v horúcom lete, alebo najchadnejšej zime, tak sa pripravíme o energiu ktorú sme domu dodali a zaplatíme ju tak isto ako náš sused, ktorý býva oproti.

 

Rekuperáciu jen len najvýhodnejšie požívať v zime a v lete.To však neznamená, že ju používať musíme! Nemusíme, ak chceme zaplatiť viac na energiách a nevadí nám to.

V zime šetrí nami zaplatené teplo a v lete šetrí nami zaplatené klimatizovanie objektu. Na jar a jeseň môže byť pokojne vypnutá a vetrať môže klient oknami.

Obrázok – princíp vetrania s využitím zostatkového tepla interiérového vzduchu.

Z obrázku vidno, že v dome je vzduch o teplote 22°C. Vonku je vzduch o teplote 0°C.

Ak by sme vetrali len oknami, tak vyvetráme 22°C vzduch a nasajeme 0°C vzduch. Aj to je riešenie, ale potom musíme dokúriť z 0 na 22°C, čo predstavuje isté teplo, ktoré je nutné vzduchu dodať. Niekto môže oponovať, že ten vzduch sa zohreje od naakumulovaného tepla z múrov, nábytku a podobne. Áno ten kto toto povie má pravdu! No zabudne povedať jednu dôležitú vec a to je Zákon zachovanie energie, ktorý v tomto prípade hovorí, že ak teplý múr dodá teplo studenému vzduchu, tak týmto múr ochladne a teda ho musíme zase dohriať na jeho pôvodnú teplotu kúrením.

Čiže vôbec nič neušetríme. Ušetrili by sme vtedy ak by sme múru dodali teplo z iného zdroja akým je kúrenie domu! No môžeme to urobiť inak, a to tak ako to vedeli už starí Rimania a iné kultúry sveta. Môžeme teplý vzduch v dome využiť na ohriatie toho studeného, ktorý nasávame. Ako si všimnete na obrázku, tak výmenník tepla (to je ten zelený štvorec) ohreje vonkajší vzduch z 0°C na 19°C !

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.