Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Čo musíme spolu urobiť aby sa predstava o vašom rodinnom dome stala realitou?

Činnosti ktoré predchádzajú stavebnému povoleniu: SEMARGL KLIENT
prvý krát nacenenie všeobecného návrh zo skice, alebo z iného podkladu x
po nacenení urobiť Zmluvu o budúcej zmluve (ZoBZ) x x
Záloha 1000€, alebo 1% z odhadovanej ceny stavby x
3D vizualizácia reálneho domu a osadenie na reálny už kúpený, alebo vyhliadnutý pozemok x
optimalizácia stavby = výpočet tepelných ziskov a strát stavby a porovnanie s
návratnosťou skladieb a technológií
x
vypracovanie prvého energetického certifikátu x
nové necenenie 3D modelu podľa zásad z prvého nacenenia x
projektová dokumentácia (architektúra, el. inštalácia, zdravotechnika, kúrenie, statika,
požiarna ocharana ak je nutná, plyn ak je nutný, a
iné ak sú potrebné)
x x
opätovné nacenenie v prípade, že sa projekt bude odlišovať od vizualizácie x
Zmluva o výstavbe s určením dátumu výstavby aspoň 2 mesiace vopred x x

v tomto okamihu už máme za sebou minimálne 1 mesiac v prípade, že bolo všetko rýchle

Súbežne s tým: SEMARGL KLIENT
vybavovanie stavebného povolenia x x
vybudovanie bodov napojenia = elektrické „hodiny“, vodovodné „hodiny“ v šachte,
kanalizačná šachta, alebo iný systém odpadov a podobne
x x
odovzdanie stavebného povolenia a upresnenie dátumu začiatku výstavby ak sa
nesplnil pôvodný odhad
x
prípadne kúpa pozemku ak nie je ešte stále kúpený x

v tomto okamihu už máme za sebou minimálne 4 mesiace v prípade, že bolo všetko rýchle. Priemerne je to asi ½ roka až 1 rok!

Výstavba: SEMARGL KLIENT
začiatok výstavby podľa zmluvy, alebo upresnenia x
priebeh výstavby s týždennými kontrolami a podpisovaním stavebného denníka x x
priebežné vyplácanie záloh na výstavbu x
koordinácia výstavby x
ukončenie dohodnutého rozsahu stavby x
vypracovanie energetického certifikátu x
vypracovanie certifikátu o blower door teste s hodnotou pod 0,6/h x
odovzdanie dokladu o revízii el. inštalácie x
odovzdanie stavby x