Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Vzduchotesnosť

Prečo je taká dôležitá pri pasívnych domoch?

Vzduchotesnosť

O vzduchotesnosti sme písali v článku o pasívnych domoch, kde sme sa zaoberali dôvodom vzduchotesnosti stavieb.

Vzduchová tesnosť je skutočne významným prvkom pri strate tepla z domu, ale aj pri životnosti stavebných konštrukcií!

Často je podceňovaná a nedbá sa na ňu hlavne z dôvodu vysokej ceny a pracnosti pri jej realizácii.

Hľadisko tepelných únikov popisovať nejdeme nakoľko sa nachádza v článku o pasívnych domoch, alebo TU, ale popíšme si vplyv vzduchotesnosti na životnosť a pevnosť stavebnej konštrukcie.

Z fyziky vieme zistiť, že pri rôznych teplotách dvoch prostredí dochádza na ich rozhraní ku kondenzácii vzdušných pár. Tiež vieme že s rôznym pomerom týchto teplôt sa rosný bod posúva do rôznej hrúbky stavebnej konštrukcie vplyvom rôznej teploty v nej, čím vieme zistiť vzdialenosť ,alebo hrúbku v konštrukcii kde rosný bod vzniká.

Najčastejšie vzniká rosný bod v pasívnych, alebo N-E domoch v tepelnej izolácii stropu, ktorá je najčastejšie pórovitá a ľahko udržiava vlhkosť. Pri teplote interiéru okolo 20°C a teplote exteriéru okolo 0°C a pri čiarovej netesnosti 1m v parozábrane (zle nalepená páska) dochádza ku kondenzácii pár v priestore izolácie v množstve asi 350 ml /deň. Teda ak máme len 1 m netesný tak každý deň nám vznikne v izolácii 0,35 l vody, ktorá sa do izoláciu vsiakne a ostáva v nej. Následne na to izolácia plesnivie a plieseň napáda aj drevený rám strechy. Je každému viac ako jasné, že takáto strecha nevydrží viac ako pár rokov, ak nie pár mesiacov.

Pri nepasívnych domoch sa touto problematikou nemusím vôbec zaoberať, lebo v strechách sa izolácia nenachádza.

Niekoľko príkladov vzduchotesného vyhotovenia okien, dverí a stropu.

Vzduchotesnosťou stropu sa až tk moc zaoberať nechceme, nakoľko už aj lajci pochopili, že parozábrana je nutnou vrstvou pri realizácii stropu domu. Niektorí možno nevedia prečo to robiť ale robia to automaticky a preto túto otázku považujem za vyriešenú.

Obrázok -nalepovanie pások na dvere alebo okno

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.