Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Kúrenie

Výstavba kúrenia

Kúrenie

Vzhľadom k tomu, že dnes je na trhu obrovské množstvo rôznych spôsobov vykurovania, ktorých využitie je úzko špecifické pre rôzne druhy objektov a orientácia medzi nimi je neprehľadná, je pre klienta nemožné sa v týchto systémoch orientovať. Ba dokonca niekedy sú tieto systémy neznáme aj „odborníkom“.
Naša spoločnosť sa však otázkou vykurovania zaoberá veľmi intenzívne hlavne v oblasti výskumu a sebestačnej prevádzky, a z tohto dôvodu vieme veľmi dobre vytipovať vhodný spôsob vykurovania a ohrevu TUV pre konkrétny typ domu.

Do vykurovania je nutné zahrnúť všetky aktívne prvky vplývajúce na zefektívnenie kúrenia rodinného domu, medzi ktoré patrí bez pochybností aj tzv. rekuperácia.
Rekuperácia je zariadenie na spätné využitie odpadového tepla vznikajúce pri vetraní objektov a takto výrazne zefektívňuje funkciu hlavného kúrenia.

Pri návrhoch zdrojov energie pre vykurovanie a ohrev TUV vychádzame z týchto zariadení:

Pri rekuperáciách sa zaoberáme hlavne vhodnosťou ich použitia a návrhu presnej špecifikácie typu rekuperácie a vzduchového obvodu aby plnil všetky podmienky a tak efektívne plnil svoj účel.

Pri tepelných čerpadlách posudzujeme návratnosť a teda vhodnosť ich použitia v jednotlivých konkrétnych stavbách.

Pri solárnych termických paneloch posudzujeme jednak návratnosť a vhodnosť ale aj spôsob využitia odpadového tepla- zemný akumulátor tepla v letných mesiacoch.

Fotovoltické panely a elektrickými akumulátormi sú špecifickým prvkom v našej ponuke nakoľko je tento spôsob využitia a uskladnenia slnečnej energie je zatiaľ málo známy a klienti nepoznajú výhody takéhoto spojenia. My preto podávame komplexnú informáciu aj o týchto zariadeniach.
V značnej miere ich využívame pri návrhu ostrovných domov.

Zemný akumulátor tepla je v princípe veľmi staré zariadenie no dnes neznáme. Prvý krát ho predstavil konateľ spoločnosti Ing. René Krivošík so svojim kolegom z Výskumného centra Žilinskej univerzity na medzinárodnej súťaži Start Up Awards 2014 kde s ním vyhrali 1. miesto v oblasti Veda.
Toto zariadenie podlieha veľmi individuálnemu prístupu, ktorého časový horizont výstavby a ceny je ťažké odhadnúť. Ide o veľmi individuálny návrh závislý aj od geologickej polohy domu.

Projekt Multifunkčnej viacúčelovej kuchynskej pece vznikol ako nutnosť pri návrhu Ostrovných sebestačných domov. Z výskumu  bolo zrejmé, že ak che človek dosiahnúť sebestačnosť tak bez viacúčelovej pece to síce možné je, ale potom je to cenovo neefektívne a teda sa stráca význam sebestačnosti. Z nutnosti lacného a univerzálneho riešenia vznikla pec, ktorú je možné esteticky zaradiť do kuchynskej linky a tak splní aj požiadavky náročných klientov.
Návrh pece je individuálny.

Ostatné zariadenia sú dnes už pomerne známe a pri nich sa venujeme skôr vhodnosti ich použitia pre daný typ stavby v spojení s posúdením návratnosti a prevádzkových nákladov.

Odporúčané články pre Vás:

Fotogaléria

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.

Prečo si nechať postaviť dom u nás

Tu si môžete pozrieť prečo sa oplatí postaviť si dom u nás. Ako vidíte šetríme nielen náklady ale správnou voľbou materiálov a technológii budete šetriť aj z dlhodobého hľadiska a stavba vydrží veľmi dlho v špičkovom stave.

Rodinné domy

Kvalita
100%
Úspora energií
90%
Životnosť
70%
Návratnosť
85%