Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Chladnička – výpočet spotreby

Teploty

Parametre chladničky

Efektivita chladničky

Litrov
°C
°C
°C
m
m
m
m2
1
`W/m.K
[mm]
W/m2.K

Wh
W
Wh/deň
Wh/deň
kWh/rok