Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Energetický audit

Energetický audit

Energetické poradenstvo

Ponúkame vám veľmi hodnotnú službu Energetického prepočtu, ktorú používame pri návrhu každej novej stavby. Jej výhodnosť si môžete podrobne pozrieť v článku nižšie.

Vlastníme vlastný prepočtový program, ktorý nám slúži na návrh tepelných strát domov a tak k optimalizácii stavebných konštrukcií a izolácií. Tento program, nie je naviazaný na žiadne limitujúce zákony a normy a je stále dopĺňaný a modernizovaný v závislosti od zavádzania nových technológií do výstavby pasívnych domov.

Tento prepočet nenahrádza Energetický certifikát registrovanej spoločnosti, ale je v mnohom dokonalejší nakoľko uvažuje so spôsobmy výstavby, s ktorými klasický certifikovaný pracovník uvažovať nedokáže, lebo jeho software mu tieto úvahy NEUMOŽŇUJE!

Náš program sa od skutočnosti takmer nelíši, a ak sa líši, tak jedine v tedy ak sa zmenia vstupné údaje v prepočte použité.

Na základe tohoto prepočtu sme postavili domy, ktorých spotreba tepla na rok je okolo 30€ a náklady na výstavbu domu boli skutočne najnižšie možné.

Preto túto službu ponúkame aj vám a veríme, že ju oceníte.

Príklad reálneho rodinného domu.

Parametre domu – Architektúra:

Plocha pôdorysu: 178,3 m2
Počet podlaží: 1 – Bungalov
Obvod domu: 55,22 m
Výška stien: 3 m
Sklon strechy: 22°
Podiel okien: 16%
Podiel strešných okien: 0%

Lokalita: Turany, okr. Martin

Namáhanie vetrom: 3
Slnečné zisky: 2

Údaj z mapy teplôt: 4 (viď mapa)

Údaj z mapy oslnenia: 4 (viď mapa)

Legenda

Namáhanie vetrom

 1. budovy v závetrí, v údoliach chránených pred vetrom
 2. budovy v priaznivej lokalite s občasným vetrom
 3. budovy v širších kotlinách
 4. budovy na náveterných svahoch
 5. budovy veľmi namáhané vetrom

Slnečné zisky

 1. budovy zatienené zástavbou, vegetáciou, na severných svahoch s minimálnym slnečným žiarením v zimných mesiacoch
 2. budovy na ktoré v zimných mesiacoch dopadá slnečné žiarenie iba malú časť dňa.
 3. budovy málo zatienené, s architektúrou zvlášť nevyužívajúcou slnečné zisky
 4. budovy netienené s orientáciou a presklením v značnej miere využívajúci
 • Príklad č.1
 • Príklad č. 2
 • Príklad č.3

PRÍKLAD č.1

Ide o dom, ktorého výstavba mala byť realizovaná firmou, ktorá „garantovala“, že ročná spotreba tepla a ohrevu TUV spolu s elektrikou bude 1200€. Firma chcela do domu použiť na kúrenie elektrické „radiátory“ – v obchodných centrách je možné jeden kus kúpiť za 25€.

Dom sme si ešte pred výstavbou namodelovali z hľadiska tepelných strát podľa materiálov, ktoré chcela firma pôvodne na dom použiť.

Popis izolácií:

Obvodové múry: Ytong 375 mm + 15 cm polystyrén

Okná: 2-sklo s Usklo=0,7 K/m2.W a Urám okna=1,2 K/m2.W, výsledný Uokno=0,9 K/m2.W

Izolácia podláh: 10 cm polystyrén

Izolácia strechy: 30 cm vata

Vzduchotesnosť stavby: 5

Legenda:

Vzduchotesnosť: 1 – budovy vyhotovené s vysokým dôrazom na tesnosť

2 – kvalitne vyhotovené budovy (krb so separáciou, zdvojené klapky ventilátorov, digestor s klapkou…)

3 – štandardné novostavby s možnými miestami prieniku vzduchu (krb, digestor, trvalé vetranie niektorých priestorov…)

4 – menej kvalitné budovy (vetraná kotolňa, mierne netesnosti okien…)

5 – nekvalitné budovy (zlé tesnenia okien a dverí, iné netesnosti)

Výsledok môžem vidieť na obrázku.

Výsledok môžem vidieť na obrázku.

Ročná strata na kúrení je 18 430 kWh čo predstavuje finančnú spotrebu pri cene 0,1€/kWh 1 843 €. Ako vidíme táto suma sa pomerne dosť líši od sumy, ktorú sľubovala realizačná firma bez sofistikovaných podkladov. K tejto sume je nutné ešte pripočítať energiu na ohrev TUV a elektriku na varenie, svietenie a iné. Predpokladané ročné náklady pre 4 člennú rodinu by boli asi 25 512 kWh ako môžete vidieť na obrázku. Táto energia odpovedá pri tarife – Priamovýhrevné vykurovanie / cena asi 0,11€/kW v roku 2013 – sume 2 806,32 €.

Je dôležité poznamenať, že strata tepla, ktorá vyšla výpočtom je strata, ktorá by nastala pri normovaných vstupných podmienkach, ktoré sú:

– 100% vykurovaných miestností! Všetci však vieme, že niektorí ľudia kúrenie kvôli spotrebe v niektorých častiach domu vypínajú,

– 23 °C teplota v celom objeme domu.

PRÍKLAD č.2

Pôvodný návrh domu ostal rovnaký ako pred tým, len s jedným rozdielom, a to – do domu by sa inštalovala rekuperácia.

Pozrime sa ako by sa zmenili parametre kúrenia pri investícii asi 1200€ za rekuperáciu a 1500€ za rozvody hadíc (spolu 2 700 €) s príslušenstvom?

 

Popis izolácií:

ako pri PRÍKLAD č.1

Výsledok môžem vidieť na obrázku.

Ročná strata na kúrení klesla z pôvodných 18 430 kWh na 9 858 kWh ! Ide o úsporu 50% čo predstavuje úsporu na kúrení pri cene 0,1€/kWh asi 985,8 €… Ak zoberieme do úvahy náklady na realizáciu rekuperácie s príslušenstvom, tak zistíme, že návratnosť investície je za asi 3 roky.

Ďalších 20 rokov šetríme na teple bez zmeny ceny za energie asi 19 716 €, a pri raste cien o asi 3% ročne je to 27 283,48 € !!!

Bez pomoci tohoto programu si ľudia neuvedomujú akým stratám (27.283,48 €) sa vystavujú počas doby 20 rokov ak zanedbajú investíciu len niečo menej ako 3000€ !

PRÍKLAD č.3

Pôvodný návrh domu sa zmenil na optimálnu hodnotu za prijateľnú cenu.

Pozrime sa ako by sa zmenili parametre kúrenia pri investícii asi 2 700 € za rekuperáciu, 500 € za parotesnosť domu, 2000€ za viac tepelnej izolácie, asi 500€ za kvalitnejšie okná a asi 1000€ práce navyše (spolu = 6700 € )

Popis izolácií:

Obvodové múry: Ytong 375 mm + 15 + 15 cm polystyrén

Okná: 3-sklo s Usklo=0,5 K/m2.W a Urám okna=0,9 K/m2.W, výsledný Uokno=0,8 K/m2.W

Izolácia podláh: 10 pôvodne navrhovaných + 15 cm polystyrén

Izolácia strechy: 30 pôvodne navrhovaných + 20 cm vata

Vzduchotesnosť stavby: 1

Ročná strata na kúrení klesla z pôvodných 18 430 kWh na 5 857 kWh ! Ide o úsporu 12 573 kWh, ktorá predstavuje pri cene 0,1€/kWh asi 1 257,3 €… Ak zoberieme do úvahy náklady na realizáciu správnej izolácie, tak zistíme, že návratnosť investície je za asi 4,5 – 5 rokov.

Ďalších 20 rokov šetríme na teple bez zmeny ceny za energie asi 25 146 €, a pri raste cien o asi 3% ročne je to 34 797,65 € !!!

Bez pomoci nášho programu si ľudia neuvedomujú akým stratám (34.797,65 €) sa vystavujú počas doby 20 rokov ak zanedbajú investíciu len niečo menej ako 6.000€ !

Spýtajte sa sami seba – stojí mi 6.500€ za to aby som za 20 rokov zaplatil navyše 35.000 € ?

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.