Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Ing. René Krivošík

Ing. René Krivošík

CEO

+421 911 613 911

krivosikrene@gmail.com

Projekty, audit. Výstavba a technický návrh pasívnych, aktívnych a sebestačných domov.

Predstavenie

1996 – 2001
Vojenská akadémia SNP Liptovský Mikuláš
Zameranie – konštrukcia pohonnej sústavy a podvozkov bojovej techniky

2003-2003
Európsky zvárací technológ
zameranie – Oceľové zvárané konštrukcie

2004 – 2008
Amatérsky realizované jednoduché stavby formou poradenstva

2005 – 2008
Prvý NED s potrebou tepelnej energie 17kWh/m2.rok

2008 – 2010
Výstavba prvých NED bez merania tesnosti stavieb (amatérska výstavba)

2010 – 2012
Návrh experimentálnej stavby z mraziarenských PUR panelov kotvených lepením na oceľovú konštrukciu

2012 – 2013
SEMARGL, s.r.o. a prvé profesionálne stavby s hodnotami potreby energie na vykurovanie 7 a 11kWh/m2.rok

2013 – 2015
Výskumné Centrum Žilinskej univerzity a ZEMNÝ AKUMULÁTOR TEPLA (startup awards 1. miesto) https://www.uniza.sk/document/home-document/TS-OSCAR.pdf a http://www.startupawards.sk/archive-2014 .

Popri práci vo VC ŽU pokračoval aktívne vo výstavbe rodinných NED (nízko-energetický dom) pre klientelu. Od roku 2012 dosahujú VŠETKY stavby realizované Ing. Renék Krivošíkom vzduchotesnosť medzi 0,1 – 0,6/h.

V roku 2014 po výhre v medzinárodnej súťaži Startup Award v oblasti Veda začali rokovania so spoločnosťou ENERO, s.r.o. a Výskumným Centrom ŽU o realizácii projektu Zemný akumulátor do praxe a spoločnosť podkúpil Ing. René Krivošík.

2015 – dnešok
SEMARGL SK, s.r.o.

Vznik spoločnosti SEMARGL SK, s.r.o. Dnes je spoločnosť SEMARGL SK jednou z lídrov na Slovenskom a okolitom trhu v oblasti zavádzania nových overených technológií do výstavby NED a sebestačných domov.

Spoločnosť za sameriava hlavne na špecifické stavby, ktoré často dosahujú celkovú, alebo čiastočnú sebestačnosť a sú v cenovo dostupnej hladine pre väčšinu nenáročných klientov.

Úspešne sa jej darí aplikovať výstupy z výskumu Zemného akumulátora tepla v jeho upravenej forme do dnešných stavieb využívajúc jeho vlastnosti.

Ing. René Krivošík a Ing. Valér Fabčin neustále pracujú na výslovne špecifických stavbách ako sú:

  • zdokonaľovanie tzv. PUR domu
  • návrh a aktívny prístup vo výstavbe tzv. „krtko“ domov, alebo tzv. dok´mov v hline, kde sa opäť využívajú skúsenosti zo zemných akumuláckií a podpory slnka
  • návrh originálnych akumulačných pecí pre domácnosti a prednáška na seminároch kachliarov a peciarov kde bol René Krivošík pozvaný ako odborník na danú problematiku (http://www.cech-kachliarov.sk/snem-2016/)