Tepelné čerpadlo EcoHeatPro – NÁVOD NA OBSLUHU

[featured_image]
Stiahnuť
Download is available until [expire_date]
  • Verzia [version]
  • Stiahnuť 161
  • Veľkosť súboru 1.91 MB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 8. decembra 2015
  • Posledná aktualizácia 8. decembra 2015

Tepelné čerpadlo EcoHeatPro - NÁVOD NA OBSLUHU

Tento návod obsahuje nevyhnutné informácie vzťahujúce sa na správnu montáž, programovanie, exploatáciu a údržbu zariadenia. Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky alebo jeho opravou sa bezpodmienečne zoznámte s týmto Návodom na obsluhu a uschovávajte tento návod pre prípad použitia v budúcnosti. Počas montáže tepelného čerpadla, predovšetkým pri vykonávaní pripojenia na vnútorný vodovod a elektrického vedenia, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v návode a aj miestnu legislatívu vzťahujúcu sa na tieto oblasti. Zariadenie sa môže pripojiť na zdroj elektriny len po kompletnom ukončení jeho montáže a riadnom overení správnosti tejto montáže a všetkých prípojok