Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Pasívne múry /obvodové plášte

Ceny uvedené nižšie platia pre samostatne vyhotovené celky stavby tak ako ich vidíte v popise.
ZĽAVY z uvedených cien – 10% až 50% pri výstavbe na kľúč.

Pasívny múr typ BAUCEL

Ide o vysoko profesionálnu zateplenú konštrukciu obvodového plášťa pre vzduchotesné stavby. JE možné stavať až do výšky 4 poschodí. Jadro muriva je tvorené betónom triedy C25/30 s lokálnou výstužou.

Stavba sa vyznačujé vysokou pevnosťou, tesnosťou a rýchlosťou stavby.

Baucell 300

vhodný pre nízkoenergetické vzduchotesné stavby. R= 5,56 W/m2.K

cena: 170€/m2 s DPH

Baucell 400

vhodný pre pasívne stavby poschodové v južných lokalitách. R= 9,09 W/m2.K

cena: 187€/m2 s DPH

Baucell 500

vhodný pre pasívne domy v severnejších lokalitách a ideálny pre pasívne domy v južných lokalitách Slovenska. R= 12,5 W/m2.K

cena: 210€/m2 s DPH

Pasívny múr tvárnicový, typ Porfix, Ytong, Solbet


Tvárnicové plášte pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná dodatočne. Takéto murivo sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche.

Porfix 250 + 250

je tvorený nosným prvkom typu Porfix o hrúbke 250mm, vzduchotesnými vrstvami a EPS 70F (tzv. sivý) o hrúbke 250mm. Vyznačuje sa zvýšenou vzduchovou tesnosťou. R= 10,11 W/m2.K

cena: 207€/m2 s DPH

Ytong 250 + 250

je tvorený nosným prvkom typu Ytong o hrúbke 250mm, vzduchotesnými vrstvami a EPS 70F (tzv. sivý) o hrúbke 250mm. Vyznačuje sa zvýšenou vzduchovou tesnosťou. R= 10,94 W/m2.K

cena: 225€/m2 s DPH

Solbet 240 + 250

je tvorený nosným prvkom typu Ytong o hrúbke 250mm, vzduchotesnými vrstvami a EPS 70F (tzv. sivý) o hrúbke 250mm. Vyznačuje sa zvýšenou vzduchovou tesnosťou. R= 10,25 W/m2.K

cena: 190€/m2 s DPH

Pasívny „múr“ typ montovaný – drevený

Montované plášte pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná z časti súčasne a z časti dodatočne. Takýto plášť sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche a jeho nízkou hmotnosťou, Je vhodný do oblastí náročných na nízku hmotnosť stavby.

Pasívny „múr“ typ montovaný – drevený

Montované plášte pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná z časti súčasne a z časti dodatočne. Takýto plášť sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche a jeho nízkou hmotnosťou, Je vhodný do oblastí náročných na nízku hmotnosť stavby.

OSB + rezivo + OSB + EPS 70F

ide o plášť sumárnej hrúbky 400mm s R=12 – 12,26 W/m2.K. Je tvorený viacnásobnými vrstvami pre dosiahnutie vzduchotesnosti.

cena: 196€/m2 s DPH

Pasívny „múr“ typ montovaný – väzníkový

Montované plášte väzníkové pre RD dodávame v stave s tepelnou izoláciou, ktorá je aplikovaná súčasne s montážou plášťa. Takýto plášť sa vyznačujú viacnásobným utesnením v detailoch aj na ploche a jeho nízkou hmotnosťou. Je vhodný do oblastí náročných na nízku hmotnosť stavby a pre stavby nenáročné na požiarnu odolnosť.

Väzník 400mm + 2x OSB

ide o plášť sumárnej hrúbky 420mm s R=12,2 W/m2.K. Je vhodný pre staticky aj dynamicky namáhané stavby, hlavne do veterných oblastí, prípadne pre poschodové ľahké stavby.

cena: 183€/m2 s DPH

Pasívny „múr“ špeciálny – typ lepený PUR panel

Ide špeciálny typ konštrukcie, ktorý nie je schválený normou STN. Montáž tejto konštrukcie je na vlastné riziko investora. Cena sa dohaduje individuálne. Orientačné ceny PUR panelov hrúbky 200mm sú okolo 30 až 35€/m2.

Plášť sa vyznačuje takmer 100% tesnosťou, nízkou hmotnosťou, a malou hrúbkou.

  • Celá skladba sa zmestí do 260mm pri R=8,29 W/m2.K (špeciálna skladba)!
  • Plášť nevykazuje žiadne ani teoretické tepelné mosty.
  • Pri vrstvení je možné dosiahnúť pri hrúbke 400mm R=13 až 13,5 W/m2.K !

PUR 260 – ide o základný panel pre extrémne vzduchotesné stavby s R=8,29 W/m2.K

cena: 95€/m2 (orientačne)

PUR 400 – ide o základný panel pre extrémne vzduchotesné stavby s R=13,5 W/m2.K

cena: 195€/m2 (orientačne) s DPH

Pasívne obvodové múry.

Obvodové múry vyhotovujeme z rôznych materiálov od dreva, cez tvárnice až po liaty betón a špeciálne konštrukcie.

„Pasívne“ obvodové „múry“ sú plášte stavieb, ktoré vykazujú vysokú mieru vzduchotesnosti a na dosiahnutie tejto tesnosti je nutné použiť množstvo netradičných spôsobov výstavby a doplnkových materiálov.

Pozn.: – uvedené ceny sú bez lešenia

  • Ide o ceny orientačné. Ceny sme sa Vám snažili čo najbližie určiť vychádzajúc z našich skúseností. Konečná cena závisí od mnohých okolností a cenu nie je možné vopred presne stanoviť. Výsledná cena bude stanovená až po osobnom pohovore.
  • Ide o cenu komplet celej skladby múru tak ako je na obrázku. Teda od vonkajšej až po vnútoprnú farbu laicky povedané.