Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Energetická trieda A0 a A0+

Svetlo na konci tunela

Mohli by sme konečne vniesť trochu svetla do triedy A0 a A0+ (ktorá je neznáma ale existuje), lebo podľa toho čo čítam na internete, tak zisťujem, že buď niekto strašne ale strašne klame, lebo možno chce zarobiť, alebo tomu absolútne nerozumie a vtedy neklame, čo ho ale neospravedlňuje, lebo ľuďom spôsobuje škody nenávratného charakteru, ktoré stoja desaťtisíce až státisíce eur, a to je neprípustné.

Veď prečo by mali ľudia platiť za niečo za čo platiť nemusia.

V úvode článku vyslovím vetu ktorú neskôr vysvetlím:

– rodinný dom NEMUSÍ MAŤ

– OBNOVITELNY ZDROJ ENRRGIE

– REKUPERÁCIU

K dispozícii si zoberme platný vyhlášku 364 k zákonu 555. Prikladám link.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-364

A teraz si to rozoberme. Uviedol som obrázky.

1. Obrázok

Ako prvý som pridal obrázok nejakej firmy, ktorá nejednoznačne píše/nevysvetľuje v článku niečo o obnoviteľných zdrojoch, z čoho laik aj Projektant usúdi, že sú nutné. Článok je inak podľa zákona v poriadku, ale pre laikov môže vyznieť zavádzajúco a bez podrobnejšieho vysvetlenia sú informácie veľmi nebezpečné, lebo vytvárajú pocit, že je to povinné.

2. Obrázok

Tu sa píše (vyhláška úvod) preložené do ľudskej reči, že do výpočtu pre výpočet triedy A0 sa započítava aj výpočet pomoci obnoviteľných zdrojov. Čo je logické, lebo ak ich mame tak ich započítajme, nie? Paragraf však nehovorí, že sú povinné, len ich spomína, že existujú niekde a mohli by existovať.

3. Obrázok – Ide o §2 odsek 2 vyhlášky vyššie uvedenej.

Tu s a píše v podstate to isté ako v obrázku 2. Ale je tu niečo zaujímavé a to, že vyhláška by chcela hodnotu aj CHLADENIE a Osvetlenie tak ako je to v Nemecku. Tu napíšem len to, že nikto to nerobí a to môžete byť všetci radi, že sa to toleruje, lebo keby sme za počítali do energetickej potreby aj chladenie tak A0 nedosiahne asi 99% domov dnešnej tradičnej konštrukcie.

4. Obrázok – §5 odsek 4.

NAJDÔLEŽITEJŠÍ PARAGRAF PRE VÁS VŠETKÝCH

Preložené do ľudskej reči, tento paragraf hovorí o tom, že ak sa dom navrhol triede A0 tak BY SME túto triedu mali aj dodržať pri výstavbe. Avšak mame zohľadniť aj ekonomické možnosti. Z čoho vyplýva, že: AK NEMÁM DOSŤ PEŇAZÍ NA REALIZÁCIU OPATRENÍ PRE TRIEDU A0 TAK TO UROBIŤ NEMUSÍME AK BY NÁS TO MALO DOSTAŤ POD MOST.

5. Obrázok

Tu sa spomína rekuperácia. Avšak nie v tom zmysle že je povinná, ale v tej súvislosti, že jej vplyv mame pri výpočte zohľadniť. Čo neznamená, že ju Naozaj musíte mať. Nemusíte. Môžete vetrať aj ventilačkami ak budete mať pasívnych zdrojov tepla napríklad. A to sa niekedy aj stáva že v dome je aj v zime tak teplo, že musíme už naozaj otvoriť okná aj keď je vonku -10°C. Veď si len predstavte že na Vianoce pečieme a varíme a ešte aj slnko zasvieti, ale inak je vonku pod nulou. Toto vám rekuperácia nevyvetrá, tak si otvoríte okná. To bol iba príklad. Ale tento stav je možné dosiahnuť aj trvalo, napríklad zemným akumulátorom tepla.

Poznámka:

Avšak nedať si rekuperáciu je škoda. Je to naozaj zadarmo veľmi komfortné vetranie. Avšak rekuperácia by mala byť tá absolútne absolútne najlacnejšia s par eurami po dome. Najviac do ceny 3000€ všetko aj s prácou a menej. Lebo naozaj netreba, aby ta rekuperácia vedela aj drevo kálať alebo vyšívať obrusy. Verte či neverte, stačí ak bude vetrať 😉☝️ Prisahám na moju česť a svedomie.

6. Obrázok

Tu sa zase spomína to nepríjemné pre nás. A to, že aj svetla a aj chladenie by sa mali započítavať. Ale nezapočítavajú sa. To je taká tichá dohoda medzi nami.

7. Obrázok – Ten vás bude zase zaujímať.

To je tabuľka, kde som vyznačil koeficienty, ktorými sa násobí vypočítaná spotreba energie vášho domu. Ak si všimnete, tak ak by sme aj číslo 209kWh/m2 za rok (čo ani neviem, aká je trieda teraz z hlavy, ale bude to nejaké C možno D si myslím) vynásobili číslom 0,15 tak sa určite dostaneme pod 54kWh/m2, čo je hodnota pre A0

Čiže. Ak navrhneme aj totálny šmejd dom, ale dáme si tam pec na drevo a akumulačnú nádrž a už iný zdroj mať nebudeme, tak nie len že splníme triedu A0 ale aj triedu A0+ kde to plus znamená, že sme použili akumulačnú nádrž….

Takže ja len toľko k tým veciam, ktoré do vás hustia predajcovia kadejakých zázračných nezmyslov, ktoré vôbec nepotrebujete.

Related Posts